Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 38.Grup (Reklamcılık, fuar ve organizasyon hizmetleri, televizyon ve radyoculuk faaliyetleri) Kasım ayı toplantısında sektörel sorunlar, günlük piyasa ve ekonomi koşulları ele alındı.

Üyeler tarafından içinde bulunulan pandemi döneminde, özellikle reklam ajansları sektöründe evden çalışma ile birlikte kayıt dışı çalışanların sayılarının giderek arttığı belirtilerek;

“Eline fotoğraf makinası, video kamera alan söz konusu kişilerin reklam ajanslığı, grafik, tasarım, sosyal medya yöneticiliği vb. konularda grup üyelerinin müşterilerine çok ucuz fiyatlara iş yaptıkları ve hizmet verdikleri görülmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Üyeler bu durumun, her türlü vergisini ödeyen, her türlü izni ve belgelerini alan üyelere karşı, hem haksız rekabet ortamı yarattığı, maddi açıdan çok büyük zararlar verdiği, hem de kayıt dışı ticaretle birlikte devletin vergi kaybına uğramasına neden olduğunu dile getirdi.

Komite, söz konusu olumsuz durumun önüne geçilmesi, kayıtdışı ekonomi ile mücadele edilmesi ve kamuoyu yaratılması amacıyla, reklam ajanslığı, grafik, tasarım, sosyal medya yöneticiliği vb. konularda hizmet almak isteyen Oda üyelerinin ve vatandaşların bu hizmetleri sektör mensubu Oda üyesi firmalardan alması için Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin’in konuyu meclis toplantılarında, yazılı basında ve sosyal medya aracılığıyla sık sık gündeme getirmesini talep etti.

Işıklı Tabela, Işıklı Reklam Panosu Sektöründe Kayıtdışı Sorunu

Toplantıda ayrıca, ışıklı tabela, ışıklı reklam panosu ve benzerlerinin imalatı işi ile iştigal eden üyelerin içinde bulunduğu sektörde de kayıtdışı çalışanların yaratmış olduğu haksız rekabet ortamı ve kayıt dışılığın, her geçen gün arttığı belirtildi.

Sektördeki kayıt dışılığın önüne geçilmesi amacıyla özellikle totem ve tabelaların yapımında barkod sistemine geçilmesini  isteyen üyeler, üretilen her türlü totem ve tabelalara belediyeden ücreti karşılığında alınabilecek barkod uygulanması gerektiğini de ifade etti.

Komite bu sayade sektörde haksız rekabetin önüne geçilmesinin, hem kayıt dışılığın önlenmesinin hem de belediyelerin ilan-reklam vergisindeki kayıp kaçaklarının engellenmesinin sağlanacağı dile getirildi.

Söz konusu sistemin uygulanmasında odalar ve belediyelerin mutlaka işbirliği içerisinde olması gerektiğini ifade eden üyeler, bu barkod sisteminin hayata geçirilmesinin bütün kurumların lehine olacağını kaydetti.

Barkod sistemi ile ilgili gerekli ön çalışmaları yapmak amacıyla 38.Grup Meslek Komitesi öncülüğünde Oda üyeleri ve ilgili esnaf odası üyelerinin yer alacağı bir hazırlık komisyonu oluşturulmasını öneren komite üyeleri, söz konusu komisyonun yapacak olduğu çalışmadan sonra konunun Büyükşehir Belediyesine sunulması hususlarının Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerileriyle ilgili gerekli girişimleri başlattı.