Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 4.Grup (Tarım ürünlerinin işlenmesi ve gıda üretimi) Kasım ayı toplantısında komite üyeleri tarafından, sektördeki fire ve zayiat oranları ile şeker fiyatlarındaki artışa çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda, 5174 sayılı kanun doğrultusunda üyelerin iştigal konularına giren ürünlerin imalinden satışına kadar geçen süreçte meydana gelen fire ve zayiat oranlarını belirlemek amacıyla geçtiğimiz yıllarda yapılmış olan çalışmalar, bu süreçte meydana gelen ekonomik ve teknolojik gelişmeler de dikkate alınmak suretiyle, komite üyeleri tarafından tekrar gözden geçirildi.

Üyeler, komitenin faaliyet alanına giren ürünlerin fire ve zayiat oranlarının güncellenmesine karar verdi. Alınan karar ve konuyla ilgili ileriye dönük gelmesi muhtemel itirazi veya münferit taleplerin oda organlarınca ayrıca değerlendirilmesi kararına varıldı.

Şeker Fiyatındaki Artışa Çözüm Önerisi

Komite üyeleri tarafından toplantıda ayrıca, şeker piyasasının büyük bir bölümünü elinde tutan şeker fabrikaları ile devlete ait Türkiye Şeker Fabrikaları’nın (TÜRKŞEKER) piyasaya şeker vermeyi azalttığı, şeker fiyatlarının her geçen gün yükseldiği dolayısıyla şekerin karaborsada satılma durumuyla karşı karşıya kalındığı belirtildi.

Şeker fiyatlarındaki artışın yaşandığı bu süreçte şeker ve şekere tabi ürünlerin tüketiciye daha ucuza ulaşması amacıyla, imalatçıların kapasite raporu sunmaları durumunda şeker fabrikalarından piyasaya şeker satışının durdurulmaması gerektiği de ifade edildi. Komite, önerinin TOBB aracılığıyla T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilmesi hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerileriyle ilgili gerekli girişimleri başlattı.