Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 8.Grup (Toptan ve Perakende Gıda Dağıtımı ve Pazarlaması) Meslek Komitesi Ekim ayı olağan toplantısında sektördeki fire ve zayiat oranları ele alındı.

Komite toplantısında 5174 Sayılı Kanun doğrultusunda sektördeki üyelerin iştigal konularına giren ürünlerin imalinden satışına kadar geçen süreçte meydana gelen fire ve zayiat oranlarını belirlemek amacıyla geçtiğimiz yıllarda yapılmış olan çalışmalar hatırlatıldı. Üyeler bu süreçte meydana gelen ekonomik ve teknolojik gelişmeleri de dikkate alarak konunun yenide ele alınmasına karar verdi.

Fire ve zayiat oranlarını tekrar gözden geçiren üyeler, komitenin faaliyet alanına giren ürünlerin, miatlarının kısa olması ve içine katkı maddesi konulmaması nedeniyle, fire ve zayiat oranlarının aşağıda yer aldığı şekliyle güncellenmesine karar verdi.

Üyeler, alınan karar ve konuyla ilgili ileriye dönük gelmesi muhtemel itiraz veya münferit taleplerin oda organlarınca ayrıca değerlendirilmesi hususlarının Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisiyle ilgili gerekli girişimleri başlattı.