Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 9.Grup (Tekstil) Meslek Komitesi Ekim ayı olağan toplantısında sektördeki fire ve zayiat oranları ele alındı.

Toplantıda 5174 Sayılı Kanun doğrultusunda sektördeki üyelerin iştigal konularına giren ürünlerin imalinden satışına kadar geçen süreçte meydana gelen fire ve zayiat oranları yeniden değerlendirildi. Konuyla ilgili geçtiğimiz yıllarda yapılmış olan çalışmaları ele alan üyeler, bu süreçte meydana gelen ekonomik ve teknolojik gelişmeleri de dikkate alarak durumu tekrar gözden geçirdi.

Üyeler, komitenin faaliyet alanına giren ve aşağıda yer alan ürünlerin fire ve zayiat oranlarının güncelliğini koruması nedeniyle aynen devamına karar verdiler. Komite, alınan karar ve konuyla ilgili ileriye dönük gelmesi muhtemel itiraz veya münferit taleplerin oda organlarınca ayrıca değerlendirilmesi hususlarının Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisiyle ilgili gerekli girişimleri başlattı.

Ürünlerin fire ve zayiat oranları: