Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜIK) tarafından açıklanan istihdam verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşsizliğin uzun vadeli etkileri olan en önemli sorunlarımızdan birisi olduğunu kaydeden Başkan Çetin, gençlerin umutlarının ve yeteneklerinin körelmesinin önüne geçecek ulusal bir eğitim ve staj seferberliği başlatılması gerektiğini kaydetti.

Başkan Çetin açıklamasında şunları kaydetti:

“Haziran ayı istihdam verileri, Kasım ayından bu yana ilk kez istihdamda belirgin bir artış olduğunu, bununla birlikte 2019 Haziran ayında göre istihdamda 2 milyon kişiye yakın kayıp yaşandığını, dolayısıyla işsizlik artışının en önemli sorunlarımızdan birisi olmaya devam ettiğini ortaya koymaktadır.

İstihdam en çok konaklama ve yeme içme sektöründe azaldı

2019 Haziran ayında 28.5 milyon olan istihdam, geçtiğimiz Haziran ayında 26.5 milyona gerilemiştir. İstihdam kaybı tarımda 274 bin, ticaret sektöründe 338 bin, imalat sanayinde 332 bin, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde 520 bin, inşaat sektöründe 91 bin, ulaştırmada 30 bin, idari ve diğer hizmetlerde 304 bin, kültür-sanat sektöründe 61 bin, eğitim sektöründe 23 bin, kamu yönetimi alanında 20 bin, sağlık sektöründe 4 bin, bilgi-iletişim sektöründe 14 bin, gayrimenkulde 11 bin kişidir. Buna göre son bir yılda az da olsa istihdam artışı sağlayan sektörler elektrik-su temini, finans ve mesleki hizmet sektörleridir. İdari ve diğer hizmetlerdeki 304 bin kişilik kaybın önemli kısmı turizme bağlı hizmetlerden kaynaklanmıştır. Konaklama ve yiyecek-içecek hizmetlerinde pandemi nedeniyle yaşadığımız ziyaretçi sayısındaki gerileme, diğer hizmet ve ticaret sektörlerini de etkileyerek büyük bir istihdam kaybına yol açmıştır.

Nüfus 1 milyon arttı, istihdam 2 milyon azaldı

Son bir yılda nüfusumuz 1 milyon artmış, istihdam 2 milyon kişiye yakın azalmıştır. TUİK verilerine göre buna rağmen işsiz sayısı 4.2 milyondan 4.1 milyona gerilemiştir. Bunun nedeni 2 milyona yakın kişinin çalışma hayatından çıkmış olması, çalışmak istediği halde iş bulmaktan ümidini kesmiş, sınav veya atama bekleme gibi nedenlerle iş aramayan kişi sayısının 4.5 milyona yükselmiş olmasıdır. Böylece resmi olarak işsiz sayılan 4.1 milyon kişi dışında,  istediği gibi bir iş olsa çalışacak 4.5 milyon daha insanımız, gencimiz bulunmaktadır.

Kayıtlı istihdam gelişmesini izlediğimiz SGK istihdam verileri de Haziran ayında 4a ücretli çalışan sayısının geçen yıla göre 296 bin kişi azaldığını göstermektedir. Zorunlu çalışan sayısı 143 bin artarken toplamdaki düşüş stajyer, kursiyer, çırak olarak çalışan gençlerin sayısındaki azalmadan kaynaklanmıştır.

En fazla sigortalı istihdam kaybı Antalya’da yaşandı

Son bir yılda 4a çalışan sayısı ülke genelinde 143 bin artarken Antalya’da 142 bin düşüş gerçekleşmiştir. Antalya en fazla sigortalı istihdam kaybı yaşayan il olmaya devam etmektedir.

Pandemi gençlerimizin geleceklerini kaybetmelerine neden olmamalı

İşsizlik uzun vadeli etkileri olan ciddi bir meseledir, gençlerin çalışma yaşamına girmemesi geleceğe dair umutlarının azalmasına, bilgi ve yeteneklerinin körelmesine ve gelecekte iş yaşamındaki performans ve verimlerinin azalmasına yol açacaktır. Dolayısıyla bu soruna karşı ulusal eğitim ve staj seferberliği başlatmalı, liseden itibaren zorunlu-ücretli staj uygulamasına geçmeli, pandemi döneminde gençlere online ve uygulamalı sertifika programlarıyla teknik beceri kazandırmalı ve başarılı olanlara gelir desteği sağlamalıyız.

Ekonomik desteklere gençlere beceri ve gelir sağlayacak eğitim desteklerinin eklenmesi kısa vadede ekonomik canlanmaya katkı yapacak, uzun vadede işgücü verimliliğini artıracaktır. Pandemi gençlerimizin geleceklerinin kaybedilmesine neden olmamalıdır. Bu konuya ekonomi yönetimi, bütün Bakanlıklar, işletmelerimiz ve medyamız daha fazla eğilmelidir.”