Deloitte, 2006 yılından beri Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (Europe, Middle East & Africa – EMEA) bölgesindeki en hızlı büyüyen teknoloji firmalarının belirlendiği “Deloitte Technology Fast 500™ EMEA” listesini açıklamaktadır. Liste belirlenirken şirketlerin geçmiş yıllardaki büyümeleri Euro kuru üzerinden hesaplanmaktadır. 2019 yılı için belirlenen listede şirketlerin 2015-2018 döneminde mali gelirlerindeki artış baz alınmıştır. Şirketler ortalama %1258 büyüme gösterirken listenin en başında %39754 büyüme ile İngiltere’den FinTech (Finansal Teknoloji) alanında faaliyet gösteren Revolut şirketi yer almaktadır.

Bu sene yayınlanan listede toplamda 22 farklı ülkeden 500 şirket yer almaktadır. 98 şirket ile İngiltere listenin başında yer alırken İngiltere’yi 70 şirket ile Hollanda ve 47 şirket ile Almanya takip etmektedir. Türkiye ise 21 şirketi ile Polonya ile birlikte İrlanda’dan sonra 10. sırada yer almaktadır. Türkiye liste açıklanmaya başladığından beri her yıl en az 20 şirketi ile listede yer almaktadır. 2014 yılı Türkiye için, 36 şirketi ile listede en fazla yer ettiği yıldır.

2019 yılı listesi sektörel bazda incelendiğinde, 281 şirket ile yazılım, listede en fazla yer eden sektördür. Yazılım şirketlerinin ardından, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında medya ve eğlence, listede en fazla sayıda şirketle yer alan ikinci sektör olmuştur. FinTech bu anlamda 3. sırada yer alırken, ortalama büyüme oranı açısından ilk sırada yer almaktadır. Bu değerler, 2015-2018 yıllarında en fazla büyüme gösteren teknoloji şirketlerinin FinTech alanında olduğunu göstermektedir. FinTech’in ardından en fazla büyüme oranlarına sahip şirketler çevre teknolojilerinde faaliyet gösterirken bu sektörden listeye sadece 15 şirket girebilmiştir.

Türkiye’deki şirketler için inceleme yapıldığında toplamda 21 şirketin listeye girdiği görülmektedir. 14 adet yazılım şirketi, 3 adet FinTech şirketi ve 1’er adet çevre teknolojisi, medya ve eğlence, iletişim ve donanım şirketleri listede yer almaktadır. Türkiye’deki şirketlerin ortalama büyüme oranı %750’dir. Bu değer ortalama global büyüme oranı olan %1258’in altında kalmaktadır. Listedeki sadece ilk 4 şirket global ortalamanın üzerinde büyüme göstermiştir. Şirketlerin sektörel bazda ortalama büyüme oranları incelendiğinde ise daha fazla sayıda şirketi içerdiği için yazılım ve FinTech sektörleri birer sıra geriye düşerek liderliği tek şirket ile %1449 büyüme gösteren iletişime bırakmaktadır. Türkiye’den 21 şirketin yer aldığı bu listede Antalya için sevindirici haber ise 2 şirketin şubesinin şehrimizde yer almasıdır. Türkiye listesinin tek iletişim şirketi olup %1449 büyüme ile globalde 94., Türkiye içinde 3. sırada yer alan Teknofix şirketi ve yazılım sektöründe faaliyet gösterip %334 büyüme ile globalde 343., Türkiye genelinde ise 9. sırada yer alan Enqura şirketlerinin birer şubesi Antalya’da yer almaktadır.

Tablo: Deloitte Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da En Hızlı Büyüyen Teknoloji Şirketleri Türkiye Listesi, 2019

Global sıralamaTürkiye içi sıralamaŞirket ismiBüyüme oranı (2015-2018)Sektör
201Bulutistan5085%Yazılım
572REM People2003%Yazılım
943Teknofix1449%İletişim
1004Fbt1291%Yazılım
1775otelz.com797%Yazılım
1916Pixery730%Yazılım
2127EMFA679%Yazılım
2138iyzico678%Fintech
3439Enqura334%Yazılım
35110ISSD321%Yazılım
36811PayTR301%Fintech
39612Paycell259%Fintech
40513OBİLET249%Yazılım
40714Mobven246%Yazılım
41515BİLETALL231%Yazılım
45016Apsiyon196%Yazılım
45217ETA Elektronik Tasarım195%Donanım
47118Hype182%Medya ve Eğlence
47819Simsoft174%Yazılım
48220V-Count173%Yazılım
48321ANOVA172%Çevre Teknolojisi
Kaynak: Deloitte

Türkiye’de teknoloji ekosisteminin önemi, her geçen gün daha da artmaktadır ancak hala istenilen düzeyde değildir. Deloitte tarafından yayınlanan bu 500 şirketin yer aldığı listenin %20’sini İngiltere, %14’ünü Hollanda ve %9’unu Almanya oluşturmaktadır. Türkiye ise listenin sadece %4’üne sahiptir. Ancak liste Avrupa, Ortadoğu ve Afrika için hazırlanmış olmasına rağmen Avrupa dışından sadece Türkiye’nin yer alıyor olması bölge ülkelere göre Türkiye’nin konumunun görece iyi olduğunu göstermektedir. Öte yandan, bu veriler baz alınarak, nüfusa oranla daha fazla şirketin listede yer alması için teknoloji ekosistemin ülkede daha fazla gelişmesi gerektiğini söylemek mümkündür. Antalya içinde benzer bir tablo geçerlidir. Halihazırda listede yer alan şirketlerin çok önemli bir kısmının İstanbul’da konumlanmasına rağmen Antalya’nın bu ekosistem içerisinde yer alması sevindirici olsa da bu sistemde daha aktif rol almak için daha fazla çalışılması gerektiği açıktır.

Seçil Gülbudak Dil

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Müşaviri