Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde faaliyet gösteren ATSO Akademi Oda üyeleri ve çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

ATSO Akademi tarafından 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında “Fotoğraf Sanatı ve Psikoloji”, “İş Kurma, Kurumsallaşma, Yönetim Modelleri, Stratejik Düşünme ve Hedef Belirleme”, “Devlet Destekleri ve Teşvikleri” seminer ve eğitimleri gerçekleştirecek.

12 Eylül 2018 “Fotoğraf Sanatı ve Psikoloji Bilgilendirme Semineri”

Fotoğraf, kendine özgü dinamikleriyle, her kadrajda farklı alanlar yaratmaktadır. Bu alan, çoğu kez hissedilir ama kolay tarif edilemez. “Ruhsal alan” olarak adlandırabileceğimiz bu olgu sanat tarihi, estetik ve daha önce baktığımız fotoğrafların varlığıyla yeniden biçimlenmektedir. Seminerde fotoğrafların insan psikolojisi üzerinde yaptığı etkiler, aynı zamanda fotoğraf sanatçılarının fotoğraflarının psikoloji bilimi ile okuması, bir fotoğraf izlendiğinde hissedilenler, fotoğraf sanatçılarının çalışmaları, çekilen ve izlenilen fotoğrafların anlamlandırılması ve bu süreç ile beraber kişilerin günlük yaşamının stresinden uzaklaştırılıp, yeni bir ilgi alanı kazandırılarak kişisel ve görsel farkındalıkların arttırılması ile beraber hem iş yaşamlarına hem de bireysel hayatlarına fotoğraf sanatı ile farklı bir bakış açısı kazandırılmasını hedefleyen seminer; 12 Eylül 2018 tarihinde, 09:30-12:30 saatleri arasında, Antalya Kültür Sanat Eğitim Salonu’nda (ATSO Eski Hizmet Binası) ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

13-21 Eylül 2018 – “İş Kurma, Kurumsallaşma, Yönetim Modelleri, Stratejik Düşünme ve Hedef Belirleme Eğitimi (40 Saat)”

Değişimlerin sürekli ve giderek ivme kazanan bir şekilde meydana geldiği, rekabetin yoğun şekilde yaşandığı, iletişim hızının arttığı ve iletişim alanının giderek genişlediği, iç ve dış müşteri odaklı stratejilerin önem kazandığı günümüzde, işletmeler varlıklarını devam ettirebilmek için günün koşullarına uyum sağlamak zorundadırlar. Söz konusu uyumun düzeyi işletmelerin kurumsallaşma, yönetim modelleri, stratejik düşünme düzeyi ile doğru orantılı olarak artar ya da azalır. Yönetim modelleri olan ve hedef belirleyen işletmeler çevresel koşullara uyum sağladıktan sonra yapılarını oturtur ve sağlam organizasyon yapılarıyla, kurumsal değerler ve oluşturulmuş sistemlerle devamlılıklarını sağlamasını amaçlayan eğitim; 13-14-19-20-21 Eylül 2018 tarihlerinde, 09:30-17:00 saatleri arasında ATSO Eğitim Salonu’nda yapılacak.

14 Eylül 2018 “Devlet Destekleri ve Teşvikleri Eğitimi”

Üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan devlet destekleri ve yatırım teşvik programları, yatırımların konusuna, büyüklüklerine ve bölgesine göre farklı uygulamalar çerçevesinde destek vermek üzere kurgulanmıştır. Devletin, özel sektörün güçlendirilmesi, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi ve istihdamın artırılması amacıyla uygulamaya koyduğu teşvik sistemindeki gelişmelerin aktarılacağı eğitim; 14 Eylül 2018 tarihinde, 09:30-17:00 saatleri arasında Odamız Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için: https://www.atso.org.tr/egitim/3/egitim-programlari.html