Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, dövizdeki artış nedeniyle bir açıklama yaparak, “İçerisinde bulunduğumuz günler dayanışma günleridir, şirketlerimiz ve vatandaşlarımız Türkiye ekonomisine ve milli paramıza güvenmelidir” dedi. ABD yönetiminin Türkiye’ye dönük tutumunu değerlendiren Davut Çetin, “Ulusal bağımsızlığımız ve onurumuz için bu konuda gereken her tür fedakarlığa hazırız. Türkiye ekonomisi ABD’nin ekonomik yaptırımlarına karşı ayakta kalacak güçtedir” ifadesini kullandı.

Ulusal bağımsızlığımız ve onurumuz için bu konuda gereken her tür fedakarlığa hazırız  
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin şunları kaydetti;
“Döviz kurlarında artışların devam etmesi nedeniyle döviz cinsinden borcu veya kira sözleşmesi olan, ithal girdi fiyatları nedeniyle maliyetleri hızla yükselen üyelerimizin sorunları ağırlaşmakta, sorunların dile getirilmesi ve çözüm aranması talepleri yoğunlaşmaktadır.
Döviz kurlarındaki artışta ABD yönetiminin Türkiye’ye dönük tutumunun etkisi olduğu açıktır ve Antalya özel sektörü olarak Türkiye’nin ABD’ye vereceği her tür karşılığa desteğimiz tamdır. Türkiye, ABD üslerini kapatmak, uçak alım anlaşmalarını iptal etmek, NATO üyeliğinden çıkmak gibi her tür karşılığı verme hakkına sahiptir. Ulusal bağımsızlığımız ve onurumuz için bu konuda gereken her tür fedakarlığa hazırız.

Bütün vatandaşlarımız Türkiye’nin ve ekonomimizin gücü konusunda müsterih olmalıdır. ABD’ye ihracatımız, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 5’i düzeyinde olup, çelik ihracatımız 1 milyar doların biraz üzerindedir. Türkiye ekonomisi ABD’nin ekonomik yaptırımlarına karşı ayakta kalacak güçtedir. Önemli olan husus, başta ekonomi yönetimi olmak üzere herkesin üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmesidir.

Merkez Bankası faiz artışı gibi araçları da kararlılıkla kullanmalıdır
Ekonomi yönetimi Türk Lirası’na güveni sağlamak üzere döviz piyasasındaki ateşi söndürmek için gerekli her önlemi almalıdır. Merkez Bankası aylardır yaptığımız uyarılara rağmen, gecikmeyle olsa da gerekli önlemleri almaya başlamıştır, faiz artışı gibi araçları da kararlılıkla kullanmalıdır.

AVM’ler ve işyeri sahipleri kira sözleşmeleri sabit kur düzeyinden TL’ye çevrilmelidir
Bunun yanında çok önemli bir konu, döviz kurlarındaki artıştan aşırı derecede etkilenen sektörlere dönük özel destekleyici önlemlerin alınmasıdır. Bu çerçevede önemli bir adım dövizle yapılmış kira sözleşmelerinin sabit bir kur düzeyinden TL’ye çevrilmesidir. Antalya’da başta AVM’ler olmak üzere birçok yerde kira sözleşmeleri döviz üzerinden yapılmaktadır. Mevcut kur düzeyinden kira ve diğer borç sözleşmelerinin yerine getirilmesinin imkanı yoktur. Önceki aylarda da dile getirmiş olduğumuz bu konuda döviz geliri olmayan üyelerimizin daha fazla dayanma gücü kalmamıştır. AVM sahibi şirketler ve bütün işyeri sahipleri döviz cinsinden sözleşmelerin bütün ticareti ve kendi cirolarını baltalayacağını görmelidir.

Dolar ile yapılmış kira sözleşmeleri 4.00 – 4.20 arasında bir kur düzeyinden TL’ye dönüştürülmelidir.
Antalya Valimiz Sayın Münir Karaloğlu, bir AVM’deki kira sözleşmelerinin dövizden TL’ye dönüştürülmesini sağlayarak bu konuda öncü olmuştur. Sayın Valimize teşekkür ediyor, bütün AVM’lerden ve benzeri işyeri sahiplerinden  aynı uygulamayı bekliyoruz.
Kira sözleşmeleri TL’ye çevrilmediği takdirde, ekonomi yönetimi yasal düzenleme yaparak döviz ile yapılmış sözleşmelerin sabit kur ile TL’ye dönüştürülmesini sağlamalıdır.

Döviz mevduatı olan vatandaşlarımız dövizlerini TL’ye çevirmelidir.
İçerisinde bulunduğumuz günler dayanışma günleridir, şirketlerimiz ve vatandaşlarımız Türkiye ekonomisine ve milli paramıza güvenmelidir. Türkiye ekonomisinin kaybettiği yerde hiç kimsenin şahsi kazancının anlamı yoktur. Döviz borcu olmayan şirketlerin ve vatandaşımızın dövize yatırım yapması doğru değildir. Döviz mevduatı olan vatandaşlarımız dövizlerini TL’ye çevirmelidir.

Temel girdi fiyatlarında artışı önleyecek önlemler alınmalıdır.

Bir başka önemli husus akaryakıt, elektrik, demir-çelik, un, yem gibi temel girdi fiyatlarının kur artışı ve ekonomideki belirsizlik nedeniyle ciddi oranlarda yükselmesidir. Kur artışı nedeniyle fiyat belirlenememekte, ödemeler kesintiye uğramakta, sanayici, tüccar ve esnaf maliyetlerini karşılayamaz duruma düşmektedir. Döviz kuru artışının durdurulması, TL’ye güvenin güçlendirilmesi bu nedenle hayati önemdedir. Ekonomi yönetimi girdi maliyetlerindeki aşırı artışları vergi indirimleri ile önlemelidir. Şirketlerimiz temel girdilere zam yapmak için acele etmemelidir.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak, üyelerimizin sıkıntılarını biliyor, üzüntülerini paylaşıyor, sorunlarını ve taleplerini her platformda sorumlulukla dile getiriyoruz.”