ATSO Başkanı Davut Çetin, “Birbirimizle yarışmayı bırakalım, birlikte dünyayla rekabet edelim. Böyle gelmiş, böyle gider söylemini bırakalım. Antalya’nın ortak vizyonunu siyasi rekabetin üzerinde tutalım” dedi. Davut Çetin, belediye başkanlarından Antalya firmalarını desteklemelerini isteyerek, “Belediyelerimiz Antalya firmalarına pozitif ayrımcılık yapmalıdır. Özel sektörün başarılı olduğu alanlarda özel sektörle işbirliği yapılmalıdır. Ekonomide ciddi sorunların olduğu bir dönemdeyiz, bu dönemde özellikle küçük işletmelere borçlar zamanında ödenmelidir” diye konuştu.

ATSO 3. ANTALYA İŞ DÜNYASI – YEREL YÖNETİMLER ZİRVESİ’NE YOĞUN İLGİ

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üçüncüsü gerçekleştirilen “Antalya İş Dünyası – Yerel Yönetimler Zirvesi” ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda yapıldı. 31 Mart yerel seçimleri sonrası göreve gelen Antalya Büyükşehir ve Merkez İlçe Belediye Başkanları’nın iş dünyasıyla biraraya gelerek kentsel ve sektörel konularda görüş alış verişinde bulunduğu zirveye ilgi yoğun oldu.

Zirveye Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Konyaaltı Belediyesi Başkan Vekili Ali Özkayacan, Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Sarı, çok sayıda oda ve borsa başkanı, iş insanı dernekleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile iş ve medya dünyasından temsilciler katıldı.

DAVUT ÇETİN’DEN ORTAK AKIL VE BİRLİKTELİK VURGUSU

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, ATSO olarak Yerel Yönetimler Zirvesi’nin ilkini 2009 yerel seçimlerinin ardından düzenlediklerini ve bu organizasyonun geleneksel hale geldiğini belirterek, “Oda olarak geçmişte yerel yönetimler zirvesi gibi toplantılar yapmıştık. Fakat SİAD’larımızla bu kadar geniş kapsamlı bir toplantıyı ilk kez yapıyoruz. Bu güzel beraberliğin genişleyerek devam etmesini ve Antalyamıza katkı yapmasını diliyorum.

Artık kentsel yaşam kalitesi ekonominin gelişmesinin başlıca koşullarından birisi olmuştur. Dolayısıyla kentin ekonomide ve diğer alanlarda başarılı olması için yerel yönetimler güçlü olmalıdır. Antalya gibi büyük bir turizm bölgesinde belediyelerin güçlü olması çok daha önemlidir. Güçlü belediyelerin yanında güçlü bir sivil toplum olmalı ve ortak akıl ile kent birlikteliği sağlanmalıdır.

Ümit ederim ki, bu toplantı bir başlangıç olur, oda ve borsalarımız, SİAD’larımız, Mimar ve Mühendis odalarımızın katılımlarıyla daha güçlü bir birlikteliği de gerçekleştiririz” dedi.

Bir yıla yakın bir süredir SİAD’larla güzel bir işbirliği yaptıklarını ifade eden Davut Çetin, “Bu toplantı için önemli kentsel ve sektörel konuları birlikte ele aldık. Bunları bir dosya halinde başkanlarımıza daha sonra vereceğiz. Bugün zamanı verimli kullanmak için her konuya ve detaylara girmeyeceğiz. Ben de burada birkaç genel konuya değineceğim. Daha sonra SİAD başkanlarımız çeşitli konuları dile getirecekler. Sonra kürsüye Başkanlarımız veya vekilleri gelecek. Daha sonra sorular da alacağız. Asıl hedefimiz, önemli konularda ortak çalışma grupları kurmak, sürekli bir işbirliği ve koordinasyon sağlamak ve yerel yönetimlerimize destek olmaktır.

ATSO olarak Antalya vizyonuna tarihimiz boyunca katkı yapmış bir kuruluşuz. Biz, komitelerimiz ve meclisimizle dönem dönem, Antalya sorunları ve vizyonu konusunda çalışma yaparız. SİAD’larımız da kentsel ve sektörel konularda bilgi birikimine sahiptirler. Böyle bir işbirliğiyle, belediyelerimizin sivil toplumdaki bilgi birikiminden yararlanmaları,  Antalya’ya önemli katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

ANTALYALILAR DA ARTIK METROYA KAVUŞMALI

Antalya’nın birçok alanda ilerleme sağladığını turizm ve tarım başta olmak üzere çeşitli alanlarda Türkiye’ye ciddi düzeyde katkılar yaptığını vurgulayan ATSO Başkanı Davut Çetin konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Bununla birlikte neredeyse 25-30 yıldır konuştuğumuz ve halen çözemediğimiz birçok sorun olduğu da gerçektir. Önemli bir sorunumuz, planlı büyüyen bir şehir olamamaktır. Nitekim, imar planlarımız, ulaştırma master planımız, kentsel dönüşüm master planımız bir türlü tamamlanamamaktadır.

Trafik sorunu, raylı sistemin ağ şeklinde olması, toplu taşımanın verimli olması 25 yıllık bir konumuzdur. Bu alanda çok yatırım yapılmıştır, fakat yatırımlar Antalya’nın büyüme hızına yetişmemektedir. Londra metrosu 1863’de yapılmıştır. İstanbul 1989’da, İzmir 2002’de metro yapmıştır, Antalyalılar da artık metroya kavuşmalıdır.

20-25 yıllık konularımızdan birisi, Kaleiçi’nin ve tarihi eserlerimizin restorasyonudur.

Kent kültürünü ve kent estetiğini de devamlı konuşur ve şikayet ederiz.

Turizmi 12 aya yaymayı, kent merkezine turist çekmeyi, Antalya’nın tanıtımını etkin bir şekilde yapmayı 25 yıldır konuşuyoruz.

Turizm gelirinden belediyelerimizin pay alması ve tanıtım fonu oluşması da eski bir konumuzdur.

Ticarette planlama, toplu işyerleri kurma, ticarete disiplin getirme, AVM’lerden şikayet etme, yine uzun yıllardır konuştuğumuz konudur. Alışveriş caddeleri olması, mahalle çarşıları kurulması devamlı söylediğimiz konular arasındadır.

Artık ortak akıl ve güçbirliğiyle bu konularda yeni bir hamle yapmalıyız.

Planlı, akıllı, yeşil ve estetik bir kent için kentsel dönüşüm hamlesi yapmalıyız. Kentsel dönüşüm şu anda eskisi gibi betonlaşma şeklinde olmaktadır. Betonlaşma yerine gerekirse iç kesimlerde birkaç noktada gökdelen türünde yüksek, fakat planlı ve estetik bir gelişme düşünelim. Böylece diğer alanlar da yatay ve yeşil dönüşüm gerçekleştirelim.

DİJİTAL DEVRİMİ ISKALAMA LÜKSÜMÜZ YOK

Bildiğiniz gibi, 31 Mart seçimi öncesinde Antalya 4.0 vizyonunu sizlerle paylaştık. Dijital devrimi kent ve sektörler olarak ıskalama lüksümüz yoktur. Dijitalleşme hem kent hem sektörler için hayati bir meseledir.

Antalya 4.0 vizyonuyla önce akıllı kent, akıllı çevre yönetimi, akıllı yönetişim, akıllı ulaşım gibi alanlarda ilerleme sağlanmalıdır. Antalya açık veri merkezi için bütün kurumlar işbirliği yapmalıyız.  Akıllı kent altyapısıyla dijital turizm ve dijital ticareti birleştirmeliyiz. Turizmde akıllı destinasyon yönetimi için gerekli altyapıyı kurmalıyız. Antalya’yı bilişim, tasarım, biyoteknoloji, sağlık turizmi, akıllı lojistik, kültür ve sanat alanlarında ortak stratejilerle geliştirmeliyiz.  Dünyada başarılı kentler tarihi ve doğal zenginliklerine sahip çıkan, yaşam kalitesiyle dünyadan beşeri ve mali sermaye çeken kentlerdir.  Antalya, dünyanın dijital şirketlerini, yeteneklerini, sanatçılarını çeken bir kent olmalıdır. Bu hedeflere dönük çalışmalar, fuar ve festivaller yapmalıyız.

İLÇELERİMİZ KENT MARKALAŞMASI ÇALIŞMALARI YAPMALIDIR

Turizmde, tarımda, ticarette, inşaatta kalite ve markalaşmayla yüksek katma değer elde etmek önemli konularımızdan birisidir. Marka kültürüne öncü olmak için bütün ilçelerimiz kent markalaşması çalışmaları yapmalıdır.

Büyükşehir belediyemiz artık kırsal alana da hizmet vermektedir. Akıllı tarım, akıllı köy projeleriyle kırsal kesimi ve tarım sektörümüzü desteklemeliyiz.

Dünyada sıfır atık ekonomisi modeli yeni bir gelişme alanıdır. Antalya döngüsel ekonomi modeline hızla geçmeli, ayrıca sıfır karbon emisyonunu vizyonuna koymalıdır.

Çocuk, genç, yetişkin ayırmadan hayat boyu eğitim kültürünü teşvik etmeliyiz. Bilim ve doğa tarihi müzeleri kurmalıyız. Bilişim teknolojileri fuarı gibi etkinliklerle endüstri 4.0 teknolojilerini öğrenmeli, öğretmeliyiz.

ANTALYA’NIN ÖNEMLİ PROJELERİNDE ORTAK AKILA ÖNEM VERİLMELİDİR

Acil olarak yerel yönetimlerden birkaç beklentimizi de bu fırsatla belirtmek istiyorum.

Antalya’nın önemli projelerinde ortak akıla önem verilmelidir. Antalya Müzesi, Antalya Lisesi, Kesik Minare, EXPO alanının geleceği, yeni ulaştırma projeleri gibi önemli konularda sivil toplumun görüşleri ve desteği alınmalıdır. Belediyelerimiz, vizyon projelerinde mutlaka sivil toplum ile diyalog halinde olmalıdırlar.

Yöresel ürünler konusuna her ilçe belediyemiz önem vermelidir. İlçelerimiz yöresel ürünlerini markalaştırmalıdır, bunun için ortak çalışma yapabiliriz.

ANTALYA FİRMALARINA POZİTİF AYRIMCILIK YAPILSIN

Belediyelerimiz Antalya firmalarını desteklemeli, Antalya firmalarına pozitif ayrımcılık yapmalıdır. Özel sektörün başarılı olduğu alanlarda özel sektörle işbirliği yapılmalıdır. Ekonomide ciddi sorunların olduğu bir dönemdeyiz, bu dönemde özellikle küçük işletmelere borçlar zamanında ödenmelidir.

Bildiğiniz gibi, ATSO olarak üç öncü girişimimiz bulunmaktadır. Antalya Tanıtım A.Ş, Antalya Kültür Sanat Merkezimiz ve İNOVATSO projelerimiz Antalya’ya katkı sağlamak içindir.

Gelişmiş dünya kentlerinde bu tür kuruluşlar Belediyeler ve Ticaret ve Sanayi odaları ortaklığıyla gelişmektedir. Antalya’da ise her belediyemiz, her kurum ayrı ayrı kültür-sanat faaliyetleri yapıyor, her kuruluş ayrı tanıtım yapıyor. Artık işbirliği yapmalı, güçlerimizi, bilgimizi birleştirmeliyiz.

 

BİRBİRİMİZLE YARIŞMAYI BIRAKALIM, BİRLİKTE DÜNYAYLA REKABET EDELİM

Birbirimizle yarışmayı bırakalım, birlikte dünyayla rekabet edelim. Böyle gelmiş, böyle gider söylemini bırakalım. Antalya’nın ortak vizyonunu siyasi rekabetin üzerinde üzerinde tutalım.

Kamu-özel sektör işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak için önemli konularda çalışma grupları kuralım.  Her belediyeden birer temsilci, Oda ve borsalarımızdan, SİAD’larımızdan, ilgili mimar mühendisler odalarımızdan birer temsilci alalım. Oda, borsalarımıza ve SİAD’larımıza görevler verelim. Çalışma grupları 3 ayda bir toplansın ve ilerlemeyi takip etsinler. Biz 6 ayda bir toplanalım. Böylece konuşup konuşup dağılmayız ve yararlı bir birlikteliği hayata geçirmiş oluruz. Her gün yeni bir başlangıç olabilir, bugünün de yeni bir başlangıç olmasını diliyorum.”

Zirvede daha sonra SİAD Başkanları; imar, deprem, kentsel dönüşüm master planları, kent estetiği, çevre, ulaştırma, ticaret, turizm, eğitim, kültür, spor, sosyal projeler, tarımsal projeler, sanayi odaklı projeler, sanayi sektörü talepleri, serbest bölgeye ilişkin projeleri gündeme getirerek, Belediye Başkanlarına aktardı.

Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Erdoğan aynı zamanda ADGİAD adına “İmar – Deprem – Kentsel Dönüşüm Master Planları, İnşaat Sektörü Sorunları”, Antalya Sanayici ve İş İnsanları (ANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı “Kent Vizyonuna Dair Beklentiler”, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşegül Tayyar Bekar “Kent Estetiği”, Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Kaplan “Ulaştırma”, Tüm Sanayici İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akan “Ticaret”, Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği (YÖRSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı M.Aykut Ege “Turizm – Destinasyon Yönetimi”, Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu “Turizm – Kent Turizmi”, Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cengiz “Kente Değer Katacak, Cazibe Yaratacak Etkinlikler ve Adımlar”, Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Figen Sayın Yıldıran “Sağlık Turizmi, Kadın İstihdamı, Engelli Bireylerin Sorunları”, Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gülseren Açar “Sosyal Projeler”, Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Av.Ersen Göksan “Tarımsal Projeler”, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği (OSİAD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enis Arıkan “Sanayi Odaklı Projeler”, Antalya Serbest Bölge İş İnsanları Derneği (ASBİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Emre Şandan “Serbest Bölge Talepleri – Sanayi Sektörü”, Altınova Sanayici ve İş Adamları Derneği (ALTINSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Şenoğlu “Eğitim – Kültür – Spor”, Antalya Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Ahmet Ekelik “Çevre” başlığıyla birer sunum gerçekleştirdi.

Belediye başkanları zirveye katılan konukların sorularını yanıtladı. ATSO Başkanı Davut Çetin, belediye başkanlarına Aspendos Yılı dolayısıyla Aspendos temalı birer hediye verdi.

Zirvede daha sonra sırasıyla; Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Konyaaltı Belediyesi Başkan Vekili Ali Özkayacan, Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Sarı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kürsüye çıkarak birer konuşma yaptı.

Etkinlik fotoğrafları için: https://drive.google.com/open?id=1yiiG15wOSDlDDTUv-PpxL4i9b3nMduPy