44.Grup (Mühendislik) Meslek Komitesi, binaların kimliklendirilmesi çalışması yapılması ve kapı numarasının yer aldığı levhalara karekod uygulamasıyla binaya ait tüm bilgilere ulaşılmasının sağlanabileceği bildirildi. Komite, büyükşehir belediyesine bu konuda öneri sunulmasını istedi.

Birçok ürün ve parçaların bilgilerine hızla ulaşılmasını sağlayan barkod ve karekod sisteminin pratiklik ve avantaj sağladığını belirten komite üyeleri, bu sistemin önceleri ilaç kutuları ve ambalajlarında kullanılmaya başlandığını, büyük ilgi görmesiyle de; basın-yayın araçlarında, mobil cihazlarda, kartvizitlerde, gıda, otomotiv ve diğer birçok sektöre girerek yaygınlaşan karekod sisteminin ortaya çıktığını dile getirdiler.

Bu kapsamda, benzer bir çalışmanın binaların kimliklendirilmesi için de hayata geçirilmesini öneren komite üyeleri, binalara takılan kapı numaralarının yer aldığı levhalara karekod uygulamasının getirilmesiyle, akıllı telefonla okutulan QR kod sayesinde bina ile ilgili birçok veriye (adres, ada parsel numarası, yapım yılı, ruhsat ve iskan tarihi, müteahhidi, zemin etüt raporu, yapı sınıfı, muhtar ad ve telefonu, afet toplanma yerleri vb.)  ulaşabileceğini bildirdiler.

Bu sayede konut almak isteyenler için karar vermenin kolaylaşacağını belirten komite üyeleri, bu çerçevede önerilerinin değerlendirilmesi maksadıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yazı yazılmasını önerdi.

KDV DÜŞÜRÜLMELİ

Komite üyeleri “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1594)” içeriği hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

Komite üyeleri, söz konusu karara göre; aile, tüketici ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları, iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapmasında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranının %18’den %8’e indirildiğini belirttiler.

Ülkemizin ekonomik bir darboğazdan geçtiği bu süreçte, avukatlık hizmetlerinde olduğu gibi TMMOB’a bağlı mimar, mühendis ve şehir plancıları proje hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin hizmetlerinde de KDV oranının %18’den %8’e indirilmesi öneren komite üyeleri, bu çerçevede önerilerinin değerlendirilmesi maksadıyla TOBB aracılığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazılmasını istediler.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu komitenin öneri ve isteklerini olumlu bularak gerekli girişimlere başladı.