Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 22. Grup (Bilişim) Meslek Komitesi öncülüğünde tüm ATSO üyelerine yönelik, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Çok sayıda ATSO üyesinin ilgi gösterdiği toplantıda, Uluslararası Gizlilik Profesyonelleri (IAPP) Türkiye Başkanı ve KVKK Uzmanı Av. Serhat Turan ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı ve Kişisel Verilerin Korunması (ISO 27001) Başdenetçisi Yusuf Kelpetin sunum yaptılar.

Toplantının açılışında konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan, Oda olarak Endüstri 4.0 ile dijital dönüşüme çok önem verdiklerini ve bu konularda yoğun biçimde çalışıldığını söyledi. Atılgan, “İnovasyon merkezimiz mekanik, elektronik ve yazılım alanlarıyla ve eğitim çalışmalarıyla üyelerimize hizmet vermektedir. E-ticaret ve e-ihracat alanlarında danışmanlık hizmetlerimiz devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde de dijital dönüşüm danışmanlığı gibi çalışmalar planlamaktayız” dedi.

ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan konuşmasına şöyle devam etti: “Kişisel verilerin korunması dijital çağın en önemli konularından birisidir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık her insan, her makina veri üretir hale gelmiştir. Geleceğin ekonomisi veri üretimine ve verilerin işlenmesine bağlı olacaktır. Kendi sektörü ve işiyle ilgili veri analizi yapan şirketler hızla öne geçmektedirler. Veri uzmanlığı, veri analizi, veri sorumlusu işleri geleceğin önemli sektörü, mesleği olacaktır. Verinin alınması, işlenmesi kadar önemli diğer konu verinin korunmasıdır. Cep telefonumuzla, sosyal medyayla sürekli olarak kişisel verilerimiz alınmakta, izlenmektedir. Bilgisayar korsanları şirket bilgisayarlarına sızarak en önemli bilgileri ele geçirebilmektedir. Dolayısıyla veri analizi yanında veri güvenliği de günümüzün önemli sorunlarından birisi olmuştur. Siber güvenlik devletler ve şirketler için hayati bir konu haline gelmiştir”

Bu alanda Kanunun 2016 yılında çıkarıldığını ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kurulduğunu dile getiren Atılgan, “Kanun özel nitelikteki kişisel verilerin, ilgilinin rızası olmadan işlenmesini yasaklamıştır. Kişinin giyimi, dernek üyeliği, varsa ceza mahkumiyeti bilgisi, sağlığı, biyometrik ve genetik bilgileri özel nitelikli bilgidir. Kişisel veriyi hukuka aykırı olarak kullanan, gerektiği biçimde silmeyen kişiye hapis cezası hükmü getirilmiştir. Veri sorumlusu tanımıyla sicil sistemi getirilmiştir. Ayrıca ciddi para cezaları da öngörülmüştür. Bu nedenle şirketlerimiz verilerinin güvenliğine, verilerinin kullanılmasına ve başkalarının verilerini kullanmaya çok dikkat etmek zorundadırlar. Konu girişimcileri, hukukçuları, muhasebe, banka, sigorta, sağlık gibi çok fazla veri işleyen sektörleri yakından ilgilendirmektedir” diye konuştu.

22. Grup Meslek Komitesi Meclis Üyesi Behçet Ülker de yaptığı konuşmada, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleme amacı taşımaktadır. Çok yeni bir kavram olan kişisel verilerin korunması kanunu hakkında tüm ATSO üyelerimizin bilgi sahibi olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.