Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), COVID-19 pandemisinin Antalya ekonomisine etkilerini tespit etmek ve önümüzdeki sürece ilişkin yol haritası ortaya koymak amacıyla başlattığı çalışma kapsamında iş insanları dernekleri, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), tarım, turizm, inşaat, hizmet ve sanayi sektör temsilcilerini bir dizi toplantı ile bir araya getirdi.

Her sektör için ayrı ayrı düzenlenen toplantılarda, pandeminin tüm sektörlere ve Antalya ekonomisine etkileri, yarattığı sorunlar için çözüm önerileri konuşuldu. Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyelerinin moderatör olduğu toplantılarda TUİK verileri ile iyimser ve kötümser senaryolara göre oluşturulan modeller sektör temsilcileri ile tartışıldı. Oluşacak nihai rapor ile farklı senaryolara göre pandeminin Antalya ekonomisine etkileri ve tüm sektörler için önerilen yol haritaları kamuoyu ile paylaşılacak.

Dünya’nın, bugüne kadar hiç tecrübe etmediği bir krizle karşı karşıya olduğunu kaydeden ATSO Başkanı Davut Çetin, “Bir virüs dünyayı yerinden sarstı, insanları evlerine hapsetti, ekonomileri durdurdu. Bundan sonra hayatımızda birçok şey değişecek. Pandemi sonrası için ‘yeni bir normal’ ile karşı karşıya kalacağımız çok açık. Oluşacak yeni normale hem sosyal hayat olarak hem de sektörlerimizle hazır olmalıyız.

Raporda iyimser ve kötümser senaryolara göre değerlendirme olacak

İhtiyaç duyacağımız yol haritasını oluşturmak üzere Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyeleri ile bir çalışma başlattık. Öncelikle bir durum tespiti yapacağız. İyimser ve kötümser senaryolara göre halen yaşanmakta olan ve bir süre daha yaşanacak daralmanın özellikle turizm ekseninde ekonomimize etkilerinin ne olacağını tahmin edeceğiz ve tüm sektörler için yol haritaları oluşturacağız. Hocalarımız teknik düzeyde TUİK verilerini derlediler ve tahmin modelleri üzerine çalıştılar. İlk sonuçları saha ile karşılaştırmak için iş insanı dernekleri, sektör mensupları ve BAKA yetkililerinin katıldığı toplantılar düzenledik.

Toplantılar son derece verimli geçti. Verilen desteklerin etkilerini ve eksikliklerini de değerlendirme imkânımız oldu. Katılımcılarımız son derece değerli tespit ve önerilerde bulundular. Antalya’da son derece etkili ve fark yaratabilen sivil toplum kuruluşlarımız var. Birlikte iş yapma kültürümüz en büyük gücümüz. Bu güçlü yönümüzü pandemi krizini geride bırakmak için iyi kullanmak zorundayız. Önümüzdeki günlerde verilere ve bilimsel temele oturan, ortak akılla zenginleştirdiğimiz bu raporu hem kamuoyu ile hem de ilgili Bakanlıklar ve TOBB ile paylaşacağız. 

Çok zor bir süreçteyiz. Ancak moral bozup oturmanın kimseye bir faydası yok. Enseyi karartmadan biran önce yapmamız gerekenleri iş planı şeklinde önümüze koymamız gerekiyor. Bu günler de geçecek. Şimdi hepimiz bu süreci en az kayıpla atlatma derdindeyiz. Ancak pandemi sonrası için de kendimizi, sektörlerimizi hazırlamak zorundayız. Bu süreci doğru adımlarla geride bırakabilir, turizmimizle, sanayimizle, tarım sektörümüzle, kentleşmemizle ‘yeni normal’e iyi hazırlanabilirsek, inanıyorum ki Antalya orta ve uzun vadede bugünkü kayıplarını fazlası ile geri alacaktır” dedi.