ATSO Yönetim Kurulu üyesi Nilay Akbaş Tarakçı ve 48. Grup (Eğitim faaliyetleri) Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Bülent Açıl, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve bu bağlamda iş yerlerinde  gerekli yangın tedbirlerinin alınması, denetime hazır hale getirilmesi amacıyla çalışanlara yönelik eğitimleri değerlendirmek ve fikir alışverişinde bulunmak üzere İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur’u makamında ziyaret etti.

Yönetim Kurulu üyesi Nilay Akbaş Tarakçı,  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği konusunda birçok çalışma başlatıldığını, yine bu kanun doğrultusunda düzenlenen “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelike uygun olarak iş yerlerinde  gerekli yangın tedbirlerinin alınması ve denetime hazır hale getirilmesi amacıyla çalışanlara yönelik eğitimler verildiğini ifade etti.

Tarakçı, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin “Özel Eğitim” başlıklı 130.maddesinin 2.bendinde; Bünyesinde özel itfaiye birimi bulunduran kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile diğer yapı, bina ve işletmelerde itfaiye birimi personelinin eğitimi, kendi imkanları ile kendi kuruluşlarınca gerekirse mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatından yararlanarak yapılır. Bu kuruluşlar, ilgili mevzuatına uygun şekilde yangın eğitimi veren özel okul, kurs ve dershanelerden eğitim hizmeti alabilirler. hükmünün bulunduğunu, ancak, Yangın Güvenliği Eğitici Eğitimi, Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi ile Yangın Tahliye Eğitimi ile ilgili akredite kurumlardan alınan eğitimlerin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü denetimlerinde geçersiz sayıldığını hatırlattı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur, 27.11.2007 tarih ve 2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin “Genel Eğitim” başlıklı 129.maddeleri gereği yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlarca eğitim verilmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede; yapılacak mevzuat değişikliğinde değerlendirilmek üzere, mezkur yönetmeliğin 129. ve 130. Maddelerinin, yetkilendirilecek özel eğitim firmalarınca verilecek eğitimlerin de geçerli olacak şekilde değiştirilmesine yönelik girişimlerde bulunulmasına karar verildi.