ATSO 48.Grup (Eğitim faaliyetleri) Meslek Komitesi Ağustos ayı olağan toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

Toplantıda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren özel anaokulları, sürücü kursları, özel ilkokul, ortaokul, lise ve özel rehabilitasyon merkezleri ile muhtelif kursların tekrar faaliyetlerine başladığı hatırlatılarak, bahse konu kurumlarda tespit edilen bir Covid-19 vakasında Bakanlıkça kurumla ilgili alınacak olası bir karantina durumunda;

a. Velilere nasıl bir bildirim yapılması gerektiği,

b. Vakanın çıktığı sınıfın mı, yoksa tüm okulun mu karantinaya alınması gerektiği,

c. Karantina süresince kurum giderlerinin (personel maaşı, elektrik/su faturaları, işyeri kirası) bakanlık tarafından karşılanıp karşılanmayacağı konularında bilgi ve görüşe ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Toplantıda ayrıca; “Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkındaki Yönetmelik” hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, ilgili yönetmeliğin 48. maddesinde; “Tespit edilen ücret, kuruluşlar tarafından her ayın başında peşin olarak alınır. Kuruluşlar, bir aylık ücretten fazla peşin ödeme için velileri zorlayamaz; bono, senet ve benzeri uzun süreli bağlantı isteğinde bulunamaz.” denildiği hatırlatıldı.

Pandemi döneminde öğrenci sayısında azalma olduğu için kurumlarda nakit sıkıntısı yaşandığı ifade edilirken, 48. Maddeye “Pandemi döneminde ücretin, kuruluşlar tarafından her ayın başında peşin olarak ya da yıllık olarak alınabilir.” cümlesinin eklenmesi önerildi.

Komite üyeleri her iki konuyla ilgili, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, Sağlık Bakanlığı’na, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazılması konusunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verdi.

Toplantıda pandemi sürecinde özel okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik yapılması gereken teşvik ve destekleri görüşmek maksadıyla TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na gerçekleştirilecek ziyaretle ilgili Yönetim Kurulu Üyesi Nilay Akbaş Tarakçı ile Meslek Komitesi Üyesi Gülşen Hamursuz’un görevlendirilmeleri kararlaştırıldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisi üzerine gerekli girişimleri başlattı.