Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Eylül ayında Türkiye genelinde ihracat hacmi 19 milyar 200 milyon $ düzeyinde gerçekleşirken, Antalya düzeyinde ihracat hacmi geçen yılın aynı ayına göre %29,6’lık artışla 152 milyon 391 bin $ olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Antalya Eylül ayı ihracatı, %29,2 oranında artan Türkiye ihracatına paralel bir seyir izlemiştir.

Yılın ilk dokuz aylık dönemine bakıldığında da tıpkı Eylül ayında olduğu gibi hemen hemen Türkiye ortalamasında seyreden Antalya iline ait ihracat artışı, geçen yılın aynı dönemine göre %32,4’lük bir artışla 1 milyar 349 milyon $ düzeyinde gerçekleşmiştir.

İhracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi dikkate alındığında, ihracat hacminde yılın ilk dokuz aylık döneminde yaşanan %32’lik artışın, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına katkı sağlayıcı yönde bir etki yapması beklenmektedir.


İhracatta İlk Üç Sıra Geleneği Bozulmadı

Antalya’nın en yüksek ihracat hacmine sahip ilk 10 sektör incelendiğinde, yılın ilk dokuz aylık döneminde en fazla ihracatı yapılan ürün gurubu, 408 milyon 059 bin $ ile “Yaş Meyve ve Sebze” olurken, bu ürün grubunu 232 milyon 068 bin $ ile “Madencilik Ürünleri” ve 209 milyon 376 bin $ ile “Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri” izlemektedir.

Yaş sebze ve meyve ihracatı, Antalya için en önemli ürün grubu olmaya devam ederken, madencilik ürünleri ve mobilya, kağıt ve ormancılık ürünleri de her ay olduğu gibi ikinci ve üçüncü sıradaki yerlerini korumaya devam etmektedirler.

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatı Artmaya Devam Ederken, Yaş Sebze ve Meyve İhracatı Hala Kritik Konumda

He ne kadar yaş sebze ve meyve ürün gurubu, Antalya ihracatında ilk sırada yer almaya devam etse de uzun zamandır Türkiye ve Antalya ihracat artış ortalamasının altında bir seyir izlemektedir. Öyle ki Ocak – Eylül döneminde Türkiye ihracatı bir önceki yıla göre %35,2, Antalya ihracatı bir önceki yıla göre %32,4 oranında artış gösterirken, yaş sebze ve meyve ihracatında aynı dönemdeki artış %13,2 ile ortalamanın oldukça altında yer almıştır.

Bu artış oranının diğer sektörlere ve Antalya ihracat artış ortalamasına göre nispeten düşük kalmasının yanında, 2020 yılında %40’lar civarında olan toplam ihracat içerisindeki yaş meyve sebzenin payı Eylül ayı itibariyle %30’dan 25,9’a düşmüştür.

Yaş sebze ve meyve sektöründeki bu ihracat yavaşlaması, özellikle 2021 yılı başından bu yana dikkatleri çeken ve Antalya ekonomisinin geleceği açısından üzerinde önemle durulması gereken bir konu olmaya devam etmektedir.

Geçen yılın ilk dokuz aylık döneminde 7,7milyon $ ihracat hacmine sahip olan “Su ürünleri ve hayvansal mamuller” sektörü, 2021 yılının ilk dokuz ayında gerçekleştirdiği 39,2 milyon $’lık ihracat ile geçen yılın aynı dönemine göre %405 oranında bir artış gerçekleştirmiştir. Böylece sektörde önceki aylarda pozitif bir ivme kazanmaya başlayan ihracat, süreklilik göstermeye ve her geçen ay artmaya devam etmektedir.

Ülkelere Göre İhracat

Ocak – Eylül döneminde Antalya’nın en yüksek ihracat hacmine sahip ilk 10 ülke incelendiğinde, önceki yıllarda olduğu gibi Almanya ve Rusya Federasyonu ilk sırada yer alırken, sıralamanın önceki aylara göre değişiklik göstermediği görülmektedir. Ancak özellikle Çin, Kanada, Özbekistan gibi destinasyonlara yapılan ihracattaki artış, işletmelerimizin ihracat menzillerini artırma kapasiteleri hakkında önemli sinyaller vermektedir.

Aylık bazda Eylül ayı ihracat rakamları incelendiğinde 15 milyon 038 bin $’lık ihracatın yapıldığı Almanya’dan sonra en yüksek ihracatın 10 milyon 378 bin $ ile Hollanda’ya yapıldığı görülmektedir.

Geçen yılın ilk 9 ayında Antalya’dan Çin’e yapılan ihracat 68 milyon 103 bin $ düzeyinde iken, bu yılın ilk dokuz aylık döneminde yaşanan %49,5’lik artışla 101 milyon 740 bin $ düzeyine yükselmiştir.

Aynı dönemde Özbekistan’a yapılan ihracat %79,3 oranında artarken, Kanada’ya yapılan ihracattaki artış ise %79,2 oranında gerçekleşmiştir.

Araştırma ve Ticaret Geliştirme Müdürlüğü