ATSO 7.Grup (Ekmek, un ve unlu mamuller) Meslek Komitesi, ekmek üretiminde kullanılan ham madde fiyatlarının aşırı artması nedeniyle kar edemediklerini bu nedenle satmış oldukları ürünlerin fiyatlarının arttırılması gerektiğini bildirdi.

Grup üyelerinden gelen talepleri ele alan komite, hali hazırda kullanılan fırıncılar ekmek ve ekmek çeşitleri azami fiyat tarifesinin güncellenmesi için acilen girişimde bulunulmasını istedi.

Komite üyeleri, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde tanımlanan ekmeğe ilişkin tarifenin belirlenmesi aşamasını hatırlattılar. Odamız yönetim kurulunun onbeş gün içinde Ticaret İl Müdürü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini alması gerektiğini belirten komite üyeleri, ‘Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca oluşturulan ekmek tarifesine ilişkin teklif, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın görüşünün alınmasından sonra yapılacak ilk toplantıda meclisin onayına sunulur’ hükmünün bulunduğunu hatırlattılar.

Bu çerçevede, yukarıda detayı belirtilen “Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükmü doğrultusunda yeni bir “Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Azami Fiyat Tarifesi” oluşturulması için Odamızın ilgili birimi tarafından çalışma başlatılması istendi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu komitenin isteğini olumlu bularak gerekli girişimlere başladı.