Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 23.Grup (Elektronik Ürünler ve Telekomünikasyon) Meslek Komitesi’nin elektronik ortamda gerçekleştirdiği Mart ayı olağan toplantısında sektör mensubu üyelerden gelen talepler ele alındı.

Toplantıda; mevcut yasal düzenlemeler gereği sıfır/yeni cep telefonlarında olduğu gibi, ikinci el telefon satışlarında da yüzde 18 KDV alındığı, söz konusu durumun hem sektörde faaliyet gösteren firmalar hem de devlet için olumsuzluk teşkil ettiği ifade edildi.

Normal koşullarda, ikinci el cep telefonu alış ve satışlarında yapılan ticaretin kayıt altına alınabilmesi için tüketiciden ikinci el cep telefonu alan bir işletmenin ürünü aldığı esnada gider pusulası düzenlediği, satış esnasında ise alıcı adına fatura düzenleyerek ürünün müşteriye teslim edildiğini belirten Komite üyeleri, ancak, işletmelerin çoğunun bu satışları belgesiz olarak yaptığı, belgesiz yapılan satışların temel nedenin ise KDV oranının yüksek olmasından kaynaklandığına dikkat çekti.

KDV nedeniyle ortaya çıkan yüzde 18’lik farkı ödemek istemeyen tüketicinin belgesiz ve dolayısıyla KDV’siz satış yapan satıcılara yöneldiği, bu durumun da vergisini ödeyen işletmeler için haksız rekabetten dolayı müşteri ve pazar payı kaybına neden olduğu belirtilirken, bununla beraber alım-satım sonucu elde edilen kazançtan daha yüksek vergiler ödendiği kaydedildi.

Türkiye’de 2. el piyasasının en yoğun olduğu sektörlerin başında mobil iletişim sektörünün geldiğini vurgulayan Komite üyeleri, yüzde 18 KDV oranının vergide kayıt dışı kanalın oluşmasına yal açtığını, dolayısıyla böylesine büyük bir pazarın ülkemize vergisel katkısının neredeyse yok denecek kadar az olduğunu belirtti.

İkinci el satış pazarının büyümesi ve yasal zeminde yapılabilmesinin önündeki en büyük engel olan yüzde 18 KDV oranın indirilmesi halinde ikinci el cihaz pazarının legalleşerek devletin yüksek oranda vergi geliri elde edeceği, dolayısıyla pazardaki kayıpların büyük ölçüde ortadan kalkacağı bildirilirken, yine bu oranın düşülmesinin kayıt dışı satış yapılan ürünler kaynaklı tüketicinin de mağduriyetine son vereceği dile getirildi.

Bu çerçevede, ikinci el cep telefonu satışlarında KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülmesi maksadıyla TOBB aracılığı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazılması konusunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

ATSO Yönetim Kurulu, komitenin önerisiyle ilgili gerekli girişimleri başlattı.