32.Grup (Konut ve işyeri yapı kooperatifleri) Meslek Komitesi, poşet beyannamesinin satış noktasında değil de kaynağında, yani poşet üreticisi tarafından verilmesini önerdi.

1 Ocak 2019’dan itibaren poşet kullanımının ücrete tabi olacağıyla ilgili olarak kamuoyuna bilgilendirme yapıldığı, ancak poşetlerden ücret alınması fikrine henüz alışamamışken ve uygulamaya dahi geçilmemişken Çevre Kanununun 3. maddesinde yapılan değişiklik ile poşet beyannamesi ve vergisinin hayatımıza girdiğini belirten komite üyeleri, poşetten ücret ve vergi alınmasındaki asıl amacın kullanımı azaltmak yoluyla çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi olduğunu dile getirdiler.

Plastik poşet kullanımı mevcut olan tüm satış noktalarının beyan yükümlülüğünün olduğunu da hatırlatan komite üyeleri, Poşet Beyannamesi uygulamasında 15 Şubat 2019 tarihinde verilmesi gereken Ocak 2019 dönemi Poşet Beyannamesi ile 15 Mart 2019 tarihinde verilmesi gereken Şubat 2019 dönemi Poşet Beyannamesinin 24 Nisan 2019 tarihine kadar uzatıldığı, Ocak ve Şubat 2019 Poşet Beyannamesi ödeme tarihinin ise 30 Nisan 2019 tarihine ertelendiği bilgisini paylaştılar.

Bir beyannamenin verilmemesinin cezasının 18.043.-TL olduğunu, yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunulması durumunda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasının ardından işletme sahiplerinin 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabileceğini ifade eden komite üyeleri, işletmelere getirilen beyan zorunluluğunun cezai yaptırımlarının yüksek olması nedeniyle işletmelerin zor durumda kaldığını ve poşet beyannamesinin satış noktasında değil de kaynağında, yani poşet üreticisi tarafından verilmesini Nisan ayına kadarki sürede de uygulamada aksayan yönlerin giderilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması önerdiler.

Bu çerçevede, meslek komitesi görüşünün TOBB vasıtasıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmesini isteyen komitenin bu önerisini olumlu bulan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu gerekli girişimlere başladı.