40.Grup (Sigortacılık) Meslek Komitesi olarak hazırladıkları “Tarımsal sigortalardaki sorunlar ve çözüm önerileri” ile “Bankaların kredi gücü ile ticari sigorta satışları açısından acenteler aleyhine haksız rekabet oluşturması” konulu sektörel raporları tekrar değerlendiren komite üyeleri, söz konusu raporların içeriğindeki tespitlerin ülkemizde gelişmekte olan sigortacılık sektörünün ilerlemesine katkı sağlayacağını bildirerek, bahse konu raporları değerlendirilmek ve gerekli girişimlerde bulunmak üzere TARSİM ve TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ne iletilmesini istediler.

KOSGEB desteği ve TOBB işbirliğiyle birçok sektöre, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu “Milli Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarlar Listesi”ndeki fuarlara katılım, ziyaret ve yurt dışı iş gezilerinde destekler verildiği, ancak sigorta sektörüne böyle bir desteğin olmadığını ifade eden komite üyeleri, rekabetin her geçen gün arttığı ve ülke sınırlarını aştığı bir ortamda ticari faaliyetleri sürdürmenin hem zorlaştığı hem de daha riskli hale geldiğini, gelişen ülke ekonomilerin de olası risklerin paylaşılması konusunda en önemli güvence olan sigorta sektörünün gelişmesi hem ticaretimizin, hem toplumsal, hem de bireysel anlamda mevcut durumumuzu iyileştirmenin en önemli unsurlarından birisinin sigorta sektörü olduğunu dile getirdiler.

Bu sebeple, ülkemizde sigortacılığın gelişmesi, sigortalı kıymetlerin artması, halkın sigortalılık oranının yükselmesinin, karşı karşıya gelebileceğimiz öngörülen ya da öngörülemeyen tüm risklere karşı istikrarımızı korumada yegane etken olacağını belirten komite üyeleri, ülkemizdeki sigortacılığın da gelişmiş ülkelerdeki seviyelere gelmesinin gerek meslektaşların ve gerekse halkımızın bu yönde bilinçlenmesi adına örnek ve farklı uygulamaları yerinde görmenin çok ciddi fayda sağlayacağını ifade ettiler.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN SİGORTA HARCAMASI

Gelişmiş ülkelerde meslek adına yapılan uygulamaları görmek, gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen sigorta harcamalarının gayrisafi hasılaya oranı %5’lerde iken ülkemizde bu durumun %1,5’larda olduğunu hatırlatan komite üyeleri, bu durumun sebeplerini ve ülkemizdeki sigorta penetrasyon oranının artırılmasına yönelik araştırma yapmak ve fikir edinmek, ülkemizde olmayıp da gelişmiş ülkelerde var olan farklı ürün ve teminatların ülkemizdeki ihtiyaçlara uygunluğu ve uyarlanması sonucu ürün yelpazesinin genişlemesine yönelik çalışmalar yapmanın gerekliliğini vurguladılar.

Ülkemizde kullanılmayan %65’lik pazar payının gelişmiş ülkelerde hangi yöntem ve yönlendirmelerle genişletildiğini incelemek, ülkemizdeki vatandaşların sigorta bilincini nasıl artırabileceğimize yönelik gelişmiş ülkelerdeki örnek uygulamaları görmeyi amaçladıklarını söyleyen komite üyeleri, gelişmiş ülkelerdeki acentelik yapılarını incelemek ve acente birleşmelerine yönelik benzer örnekleri de incelemek istediklerini dile getirdiler.

YURT DIŞI FUARLAR

“Sigorta acenteliği mesleğinde teknolojinin kullanımı ve dijital sigortacılığın gelişmiş ülkelerdeki örnek uygulamalarını incelemek maksadıyla, yukarıda bahsedilen söz konusu desteklerden sigorta sektörünün de faydalanabilmesini isteyen komite üyeleri, 17 Eylül 2019 tarihinde Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenecek olan “Berlin Başkent Fuarı (Sigorta komisyoncuları, sigorta acenteleri ve bankacıları fuarı)” ve 22 – 24 Ekim 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Dortmund şehrinde düzenlenecek olan “DKM Dortmund – Finans ve Sigorta Endüstrisi İçin Uluslararası Ticaret Fuarı”nın 2019 Yılında ‘Milli Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarlar Listesi’ne dahil edilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması konusunda TOBB aracılığıyla T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasını istediler.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin öneri ve isteklerini yerinde bularak gerekli yazışmalara başladı.