Sigortacılık sektöründe iki önemli gelişme yaşandı: İş Göremezlik Ödemeleri Sağlık Gideri Teminatı Kapsamına Alındı. Araçlarda hasar gören parçalarla ilgili değişikliğe gidildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Süleyman Özer, 40.Grup (Sigortacılık) Meslek Komitesi’nin girişimleri sonucunda Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel şartlarında değişiklik yapıldığını belirterek sektörün ve vatandaşın mağduriyetinin giderildiğini bildirdi.

TEBLİĞ MADESİ DEĞİŞTİRİLDİ

Süleyman Özer sektördeki üyelerin ve trafik kazası yapan vatandaşların mağduriyet yaşadığı; trafik kazalarında mağdurun geçici iş göremezlik ve sürekli sakatlık teminatıyla ilgili, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayımlanan tebliğ ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel şartlarında değişiklik yapıldığını belirtti. Özer, tebliğe eklenen “Trafik kazası nedeniyle mağdurun geçici iş göremezliği ve sürekli sakatlığı bu teminattan karşılanır. Mağdurun tedavi sürecinin tamamlanması sonrasında sakatlık oranının ve geçici iş göremezlik süresinin belirlenmesinde, Kurul Raporu dikkate alınır” ibaresiyle hem vatandaşların hem de sektörün mağduriyetinin giderildiğini ifade etti.

SEKTÖR AÇISINDAN ÖNEMLİ GELİŞME

Özer düzenlemeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: ”Yapılan yasal düzenlemeyle, özellikle yaralanmalı trafik kazaları neticesinde, hastane masraflarıyla ilgili ödemelerinin SGK tarafından yapılması, sigorta sektörü açısından son derece önemli bir gelişmedir. Yaralanma neticesinde belli bir süre çalışamayan yaralılara SGK tarafından yapılan geçici iş göremezlik ödemeleri daha sonraki süreçte SGK tarafından kusurlu kişiye dava açılarak iş görmezlik bedeli talep edilmekteydi. Sigorta Şirketleri de poliçe tanzim ettiği zaman yukarıda bahsedilen madde gereği SGK’ya poliçe başına peşinen ödediği için, sonradan gelen rücu işlemini Kusurlu kişi ya da SGK talep etse dahi ödeme yapmıyordu. Zorunlu mali sorumluluk (Trafik) sigortası, sorumluluk poliçesi olmasına rağmen bu tür mağduriyetler oluşmaktaydı. Oysa, iş göremezlik ödemelerinin aynı kazayla ilgili bir argüman olduğu ve tedavi masraflarının devamı niteliğinde olduğu dile getirilmişti. Söz konusu mağduriyetin giderilmesi için SGK’nın zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortalarından almış olduğu pay eğer yetmiyor ise yükseltilerek SGK tarafından yapılan iş göremezlik ödemelerinin rücu yapılmaması ya da söz konusu rücunun kusurlu kişinin Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasından karşılanması, 40.Grup Meslek Komitemiz tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları ve TOBB’a iletilmişti.

Komitemizin girişimleri neticesinde, 4 Aralık 2021 tarih ve 31679 sayılı Resmi Gazete’de Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından yayımlanan tebliğ ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel şartlarında değişiklik yapılmış ve A.5 maddesine “Trafik kazası nedeniyle mağdurun geçici iş göremezliği ve sürekli sakatlığı bu teminattan karşılanır. Mağdurun tedavi sürecinin tamamlanması sonrasında sakatlık oranının ve geçici iş göremezlik süresinin belirlenmesinde, Kurul Raporu dikkate alınır” şeklinde bir ibare ilave edilerek, vatandaşlarımızın ve sektörümüzün mağduriyeti giderilmiştir.”

ARAÇLARDAKİ HASARLARA DÜZENLEME

Süleyman Özer, aynı genelgeyle sektörün bir başka sorunu olan ve ATSO 40. Grup Meslek Komitesi tarafından gündeme getirilen araçlarda hasar gören parçalarla ilgili değişikliğe gidildiğini ifade etti. Özer konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Zorunlu mali sorumluluk (Trafik) sigortası genel şartları gereği, daha önce 3 yılı geçmeyen motorlu araçlarda hasar gören parça, onarımı mümkün değilse öncelikle orijinali ile değiştiriliyordu. Orijinal parçanın bulunmaması durumunda eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değiştirilebilmekteydi. 3 yılı geçen araçlarda ise aracın üzerindeki parça orijinal olsa bile, sigorta şirketi isterse eşdeğer parça kullanabiliyordu. Bu durumda sigortalılarda memnuniyetsizlik oluşmaktaydı. 4 Aralık 2021 tarihinde değişen genel şartlarda bu madde yaş sınırına bakılmaksızın aracın üzerindeki parça orijinal ise yine orijinal parça takılacak şekilde değiştirilmiştir. Ancak, hak sahibinin onayının alınması veya hasar gören parçanın orijinal parça ile değiştirilmesine imkân olmaması halinde hasar gören parça, eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça ile değiştirilebilecektir. Hasar gören parçanın orijinal olmaması halinde ise eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça ile değiştirilir. Ancak, hasar gören parçanın eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parça ile değiştirilmesine imkân olmaması halinde orijinal parça kullanılabilecektir. Her iki düzenleme için SEDDK (Sigorta Emeklilik Denetleme ve Düzenleme kurumuza teşekkür ederim.”