ATSO 18.Grup (Plastik, kauçuk ve alüminyum ürünleri) Meslek Komitesi, yeterli belgeleri olmadan geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren firmaların haksız rekabet yarattığını hatırlatarak bakanlıkça gerekli denetimlerin yapılmasını istedi.

“Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” içeriği hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunan komite üyeleri, sektörde özellikle geri dönüşüm alanında faaliyet göstermek isteyen firmaların “Geçici Faaliyet Belgesi”, “Çevre İzin Belgesi” ve “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” almak zorunda olduklarını belgesi olmayan firmaların ise yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından hizmet almak zorunda oldukları vurguladı.

Ancak, sektörde bu belgelere sahip olmayan ve yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından da hizmet almayan firmaların faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten komite üyeleri, bu durumun tüm yükümlülükleri yerine getiren firmalara karşı haksız rekabet oluşturduğu ifade ettiler.

Yaşanan bu olumsuzluğun giderilmesi amacıyla, lisanslı olan firmaların yanı sıra geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalara yönelik olarak kayıt dışılığın ve haksız rekabetin önlenmesi için etkin bir piyasa denetim ve gözetiminin sağlanmasını istedi ve söz konusu durumun TOBB aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmesini önerdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu komitenin öneri ve kararlarını olumlu bularak gerekli işlemlere başladı.