ATSO 30.Grup (İnşaat faaliyetleri) Meslek Komitesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan Otopark Yönetmeliğini desteklediklerini ancak mevcut kriz nedeniyle inşat maliyetlerindeki artışın da göz önüne alınarak uygulamanın bir yıl ertelenmesini önerdi.

15.09.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Otopark Yönetmeliği hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunan komite üyeleri söz konusu yönetmeliği desteklediklerini, yerleşim yerlerindeki trafik sorunlarının çözümü için otoparklara yönelik yeni düzenlemenin binalardaki her konut için bir otopark alanı ayrılması zorunluluğunun önemli olduğunu dile getirdiler.  Buna karşın, mevcut kriz dolayısıyla inşaat sektöründe ciddi ekonomik sorunlar yaşandığı, buna bağlı olarak gerek özel sektörün gerekse de ülke ekonomisinin Otopark Yönetmeliği’nin uygulamaya geçmesi ile beraber %10-15 arasında artacak maliyeti karşılamaya hazır olmadığını belirten komite üyeleri, yönetmeliğin kısa zamanda hayata geçirilmek istenmesi nedeniyle özel sektörün hazırlıksız yakalanmış olduğunu vurguladı. Yönetmelik öncesinde yapılmış olan ve uzun bürokratik işlemlerden geçtikleri için yetişemeyecek birçok projede hesapta olmayan ciddi maliyet artışları olacağı ve hatta bazılarının çözümsüz hale gelerek, mal sahipleri ile yatırımcı arasında hukuki sorunlar yaratacağı yönünde görüş belirten komite, inşaat maliyetlerindeki artışa paralel olarak, müteahhitlerin piyasada satış yapmakta zorlandığını da hatırlatarak Otopark Yönetmeliği uygulamasının bir yıl ertelenmesini önerdi.

Bu kapsamda, Meslek Komitesi önerisinin değerlendirilmesi için TOBB aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazı yazılması istendi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin kararını yerinde bularak gerekli yazışmayı başlattı.