24.Grup (Elektrik enerjisi, üretim, dağıtım ve ilgili hizmet faaliyetleri) Meslek Komitesi, inşaat maliyetlerindeki artışın ciddi boyutlara ulaştığı için hem özel sektör hem de kamuyla işbirliği yapan müteahhitlerin zor durumda kaldıklarını, özellikle kamuyla iş yapan müteahhitler için fiyat farkı kararnamesinin ivedilikle çıkarılmasını istedi.

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığı hatırlatan komite üyeleri, yapılan yasal düzenleme ile söz konusu Kanunun 32’inci maddesine Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa sözleşmelerin tasfiyesi veya devri hakkında geçici madde eklendiğini, ancak yükleniciye fiyat farkı ödenmesi kararnamesinin çıkartılmadığını dile getirdiler.

Son dönemde inşaat maliyetlerindeki artışın ciddi boyutlara geldiğine dikkat çeken komite üyeleri, hem özel sektör hem de kamuyla iş yapan müteahhitlerin zor durumda kaldıkları belirterek kamuyla işbirliği yapan müteahhitler için fiyat farkı kararnamesinin ivedilikle çıkarılmasını önerdiler. Komite, 2018 yılında yapılan inşaatların fiyat farkları dikkate alınırken ihale ve sözleşmesinin 2017’de yapılıp 2018 ve süresi ileriki yıllara devam eden işleri de kapsamasının da önemine değindi.

Komite, önerinin değerlendirilmesi maksadıyla TOBB aracılığıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazılmasını istedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu komitenin önerisini olumlu bularak gerekli girişimlere başladı.