23.Grup (Elektronik ürünler ve telekomünikasyon) Meslek Komitesi, belediyeye ödenen ve ‘Tabela vergisi’ olarak anılan sabit ilan ve reklam tarifesinde indirim uygulanmasını istedi.

Grup üyelerinden gelen şikayetleri ele alan komite üyeleri, her yıl Ocak ayında dükkân, ticarî ve sınaî müessese ile serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi tüm sabit ilân ve reklamların beher metrekaresi üzerinden yıllık olarak vergi ödendiği, ancak ödenen vergi tutarının yüksek olduğunu belirttiler.

Komite üyeleri, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 15 (a) maddesi gereğince metrekare üzerinden belirlenen ücret tarifelerinde indirim yapılmasını talep ederken, yaptıkları değerlendirmede son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar da göz önüne alındığında, Büyükşehir Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklam vergi tutarlarında indirim yapılmasının ticaret erbabına az da olsa nefes aldıracağını dile getirdiler.

Komite, önerinin değerlendirilmesi maksadıyla Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü’ne bir yazı ile iletilmesini istedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisini olumlu bularak gerekli girişimlere başladı.