Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ev sahipliğinde, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Geliştirme Programı (UNDP) Türkiye’nin 2020 yılında İklim Diplomasi Haftası kapsamında ortak faaliyetler yürüttüğü etkinlikler kapsamında, “İklim Değişikliği ve Tarım Webinar”ı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

İklim değişikliği ile mücadelede farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen Webinar’da, ATSO Başkan Yardımcısı M.Cihangir Deniz ile Dünya Gazetesi Yazarı ve Tarım Uzmanı Ali Ekber Yıldırım iklim değişikliği ve tarım üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Wabinar’ın açılışında bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı M.Cihangir Deniz, ATSO’nun 22 yıldır Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile iş birliği içinde faaliyetlerde bulunduğunu kaydetti. Deniz, ATSO Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nin yerelde AB politikalarını, değerlerini ve üyelik ile ilgili gelişmeleri Antalyalılara anlattığını söyledi.

Başkan Yardımcısı M.Cihangir Deniz

Antalya Ekonomisi Büyük Ölçüde Doğaya Bağımlı

COVİD-19 pandemisinin hızla yayılarak tüm dünyayı etkisine aldığını belirten Cihangir Deniz, pandeminin birçok sorunu da beraberinde getirdiğini söyledi. Deniz sözlerine şöyle devam etti: “Bu sağlık krizi bizlere, dünyamızın aslında ne kadar hassas bir ekosisteme sahip olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Antalya olarak ekonomimizin de büyük ölçüde doğaya ve iklime bağımlı olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Kentimize ve ülkemize önemli döviz girdisi sağlayan turizm ve tarım bu noktada başı çekmektedir. Söz konusu iki sektör, küresel iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek sektörlerin başında gelmektedir.

Mevcut gidişat ile Antalya’nın yakın gelecekte iklim değişikliği temelli olumsuzluklarla karşılaşması ihtimali giderek kuvvetlenmektedir. Olası böyle bir durumda kıyı alanlarımızın kaybolması ve tatlı su kaynaklarının deniz suyu ile karışması gibi sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Orman ve Şu İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan İklim Değişimi Raporu’nda Doğu Karadeniz hariç diğer bölgelerde yağışın 250-300 milimetre azalması ve yazın yetiştirilen bitkilerde sulama ihtiyacının 2 katına çıkması ihtimali dile getirilmektedir. Tüm bu gelişmeler Turizm ve Tarım sektörü için yıkıcı sonuçlara neden olabilecektir.”

Somut İklim Politikaları Hayata Geçirilmeli

Deniz, 2015’te Paris İklim Anlaşması’nın kabul edilmesinden sonra devletlerin daha iddialı bir iklim eylem planı talep etme çağrılarının mutluluk verici olduğunu ifade etti. Deniz: “Sıcaklık artışını 2050’ye kadar 1,5 derecenin altında tutmak için zaman çizelgesi daralmaktadır. İklim krizini çözmek için somut iklim eylem politikalarını hayata geçirmek, ülkeler için acil ve hayati hale gelmiştir. Dünya çapında hükümetlerin vatandaşlarını dış şoklardan koruma ve gelecekteki tehditlere karşı hazırlık yapma sorumluluğu vardır. İklim değişikliği tehdidi bunların başında gelmektedir. Biz yerelde de bu sorumluluğu üzerimizde hissediyoruz” şeklinde konuştu.

ATSO olarak 2021-2023 yıllarına ilişkin stratejik planda iklim değişikliği riskini ana unsurlardan birisi olarak değerlendirdiklerini kaydeden Deniz, “Yerelde verebileceğimiz katkıyı iş planlarımıza yansıtmak üzere çalışıyoruz” dedi.

Gazeteci Ali Ekber Yıldırım

İklim Değişikliği İnsanların Neden Olduğu Bir Sorun

İklim Değişikliği ve TarımWebinar’nın konuğu Dünya Gazetesi Yazarı ve Tarım Uzmanı Ali Ekber Yıldırım’da iklim değişikliği üzerine bir sunum yaptı.

Yıldırım, iklim değişikliğini doğal bir afet olarak değil, insanların neden olduğu çok boyutlu bir sorun olarak tanımladı.

İklim değişikliğinin sadece bir çevre sorunu olmadığını belirten Ali Ekber Yıldırım, bu faktörün doğal yaşamı, suyu, havayı, yerleşim alanlarını ve barınmayı tehdit ettiğini vurguladı. Yıldırım, iklim değişikliğinin önüne geçmek için 5 yıl önce kabul edilen ve ülkelere önemli görev ve sorumluluklar getiren Paris İklim Anlaşması’nın şartlarının yerine getirilmesinin çok önemli olduğunu kaydetti. İklim değişiminin dünyada ve ülkemizde tarıma büyük etkisinin olduğunu belirten Ali Ekber Yıldırım, tarım sektöründe ekim ve hasat dönemlerinin değiştiğine ve ürünlerde verim kayıplarının arttığına işaret etti.

Yıldırım sunumunda, Birleşmiş Milletler Örgütü ve Avrupa Birliği ülkelerinin bu konuyla ilgili günümüzde ve gelecekte neler yapacağını da anlattı.

İklim Değişikliğine Karşı Daha Endişeliyiz

İnsanların iklim değişikliğine karşı artık daha endişeli olduklarını söyleyen Ali Ekber Yıldırım, “Artan sel, fırtına, dolu, aşırı sıcaklık, kuraklık gibi düzensiz hava olayları tedirginlik yaratıyor, İklim krizinin virüsten daha ciddi bir kriz olduğu görüşü yaygınlaşıyor” dedi. Yıldırım, pandemi sürecinde gıda ve tarımın önemini artırdığını da söyleyerek, dünyada ve Türkiye’de tarıma daha fazla yatırımın yapıldığını sözlerine ekledi.

İklim Değişikliği ve Antalya

İklim değişikliğinin Antalya’ya etkilerini de katılımcılara anlatan Yıldırım: “Antalya’da son yıllarda sel, fırtına, hortum gibi felaketler daha sık yaşanmaya başladı. Üretim biçiminde, ürün deseninde değişimler gözlemleniyor. Bölgede tropikal meyve yetiştiriciliği de yaygınlaşıyor” dedi.

Programın son kısmında gazeteci Ali Ekber Yıldırım, izleyicilerden gelen soruları ayrı ayrı yanıtladı.