ATSO 38.Grup (Reklamcılık, fuar ve organizasyon hizmetleri, televizyon ve radyoculuk faaliyetleri) Meslek Komitesi, Temmuz ayı olağan toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

Toplantıda komite üyeleri sektörel sorunlar, günlük piyasa koşulları ve Covid-19 pandemisinin özelikle 38.Grup üyeleri ile birlikte diğer sektörler üzerindeki etkileri ve normalleşme süreci ile ilgili konular üzerinde
karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Üyeler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işyerlerinin az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere üç sınıfa ayrıldığını, işyerlerinin tehlike sınıflarına göre kademeli olarak iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğünün getirildiği ve tehlikeli ve çok tehlikeli olan işyerlerinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi uygulanmasına 2012 ve 2016 tarihlerinde geçilmiş
olduğunu hatırlattı.

7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 86. maddesi ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’un 38. maddesinde yapılan düzenlemeye göre, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren az tehlikeli sınıfta yer alan kamu ve özel sektörün bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak veya
bunlardan hizmet almanın zorunlu hale geldiği de bildirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi nedeniyle tüm sektörlerin büyük bir mali sıkıntıya girdiğini dile getiren komite üyeleri, böylesine zor bir ortamda az tehlikeli işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve
işyeri hekimi istihdam etme veya hizmet alma zorunluluğunun işletmelere maddi anlamda ekstra bir külfet getireceğini kaydetti. Üyeler söz konusu uygulamanın az tehlikeli işyerleri sınıfında olan ve 50 kişinin altında
işçi çalıştıran işyerlerinde uygulanmaması için yasal düzenleme yapılması maksadıyla TOBB aracılığıyla T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yazı yazılmasına karar verdi.

Üyeler ayrıca, pandemi sürecinde Antalya’nın turizm konusunda hedef ülkelerdeki tanıtım faaliyetlerinin yanında özellikle kongre turizmi ve uluslararası fuarlar konusunda da ayrıca tanıtım ve reklam faaliyetleri
yürütülmesi gerektiğini belirtti. Üyeler konuyla ilgili olarak TOBB aracılığıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yazı yazılmasını da önerdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerileri üzerine gerekli girişimleri başlattı.