Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 14.Grup (Akaryakıt ve gaz ürünleri) Meslek Komitesinin Şubat ayı olağan toplantısında; 7 Aralık 2019 tarih ve 30971 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile işletmelerin kiraladıkları veya iktisap ettikleri binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahının tespitinde indirimine kısıtlamalar getirildiğine değinildi.

Komite üyeleri, mevcut durumda işletmelere kayıtlı binek oto veya kiralanmış otoların masraflarının tamamının herhangi bir tutar sınırına tabi olmaksızın gider yazılabildiğine değinerek, yeni vergi paketine göre binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla yüzde 70’inin gider olarak yazılabildiğini ifade etti.
Komite üyeleri, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanlar için bu kıstasın geçerli olmayacağını belirtti.

1 Ocak 2020 tarihinden önce işletme aktifine kayıtlı olup kazancın elde edilmesinde kullanılan binek otomobillerin, amortismanının başta olmak üzere bütün giderlerinin (motorlu taşıtlar vergisi hariç) kazancın tespitinde gider olarak kabul edildiği, ancak 01.01.2020 tarihinden itibaren 7194 sayılı yasayla yapılan düzenlemeler ile anılan giderlerin kazancın tespitinde indirim konusu yapılmasına sınırlamaların getirildiği belirtildi. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren binek otomobillere ilişkin bakım–onarım-işletme giderlerin en fazla %70’inin ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği ifade edildi.
Örnek olarak, bir şirketin personellerinin kullandığı 50 adet binek araç için alınan 100.000.-TL’lik yakıtın, şirket tarafından sadece 70.000.-TL’sinin gider olarak gösterebileceği belirtildi.

Ayrıca, ticari amaçla araç kullanan sürücülerin SRC belgesi eğitimi almalarının yasal bir zorunluluk olduğu belirtilerek, bu durumun şirketlere hem mali bir yük getireceği, hem de personel değişikliklerinde sürekli yeni belge gereksinimi de yaratacağı vurgulandı. SRC belgesi için yapılan sınavların düzenli olarak yapılamadığına da değinilerek, bu süreçlerle uğraşmak istemeyen işletmelerin ticari araç yerine hususi araç alımına yöneldikleri belirtildi.
Komite Üyeleri, tüm sektör üyelerini yakından ilgilendiren konudaki haksızlığın giderilerek önceki uygulamaya dönülmesi yönünde çalışma yapılması için TOBB aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazılması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

Atıksu aboneliği yaptırmayan istasyonlara gelen cezalar
14.Grup Komite Üyeleri, toplantıda ekonominin durgun olduğu ve ciddi ekonomik sorunların yaşandığı bu dönemde Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü tarafından atıksu aboneliğini yaptıramayan akaryakıt istasyonlarına gelen yüksek rakamlardaki para cezalarını da ele aldı. ASAT tarafından, araç yıkama işini sondaj suyu ile yapan akaryakıt istasyonlarına atıksu aboneliği ile başvuruda bulunulması yönünde tebligatların gönderildiğini belirten üyeler, şunları kaydetti:”Abonelik yaptırmayı geciktiren akaryakıt istasyonlarına ağır para cezalarının gelmeye başladığı ifade edilmiştir. Bunun yanında, bina altları ya da açık alanlardaki çok sayıdaki ruhsatlı veya ruhsatsız araç yıkama yerlerinin bulunduğuna dikkat çekilerek, akaryakıt istasyonları gibi bu işyerlerine de atıksu aboneliğinin getirilmesi gerektiği de ifade edilmiştir.”

Toplantıda üyeler tarafından, akaryakıt istasyonlarına gelen yüksek rakamlardaki para cezalarına bir defaya mahsus olarak uzlaşma yoluyla belli bir oranda indirim yapılması ve uygulamada birliğin sağlanması adına açık alanlardaki münferit araç yıkama alanlarına da atıksu aboneliği yaptırmaları için sözlü uyarı yerine yazılı tebligat gönderilmesi de önerildi.

Üyeler, bu çerçevede önerilerin değerlendirilmesi maksadıyla Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılması hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin öneri ve isteklerini yerinde bularak gerekli çalışmaları başlattı.