Quick Sigorta CEO’su Levent Uluçeçen ve Genel Müdür Yardımcısı İsmail Kızılbay’ı makamında konuk eden ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, sektörel konularda görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye’de ilk kez Quick Sigorta tarafından hizmete sunulan “Kefalet Sigortası”nın iş dünyasını rahatlattığını belirten Özer, “05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunda yapılan değişiklikle firmaların ihalelere katılırken banka teminat mektubu yerine kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunmalarına imkan tanınmış ve  ihalelerde teminat mektubu olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de verilebileceği düzenlenmiştir. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu da Alacak sigortaları ve kefalet sigortalarının üzerinde durmaktadır. Bu teminatı veren Sigorta Şirketleri Kefalet sigortasında işi yapacak firmaya, Alacak sigortalarında ise alacaklı olduğu  firmanın riskine teminat vermektedir. Kefalet Sigortası uygulaması ilk kez Quick Sigorta tarafından uygulamaya konarak,  özellikle Kamu ihale süreçlerinde özel sektörün teminat ihtiyaçlarını karşılayabilmek,  mevcut durumda bankalar tarafından düzenlenen teminat mektuplarına tahsis edilen kredi limitlerinin  ihtiyaç duyulan esas alanlarda kullanılmasının önünü açabilmek ve reel sektörün elini rahatlatmak adına özel sektöre önemli bir enstrüman kazandırılmıştır. Türkiye’de firmalar ihalelere katılırken teminat mektubu yerine Kefalet Sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini sunabiliyorlar” dedi.

Türkiye’de ilk kez başlattıkları “Kefalet Sigortası” ile iş dünyasının önemli bir sorununun çözüldüğünü belirten Quick Sigorta CEO’su Levent Uluçeçen, ise “Kefalet Sigortası”nın banka teminat mektubu yerine kullanılabileceğini kaydederek, “İş dünyası artık teminat mektubu için sadece bankalara mahkûm olmayacak” diye konuştu.

Kefalet Sigortası konusunda oldukça yoğun talep aldıklarını belirten Levent Uluçeçen “Kefalet Sigortası ve ona bağlı Kefalet Senetleri özel sektörün teminat ihtiyacının karşılanmasında yeni ve ek bir kapasite oluşturmuştur.  Bu şekilde, bankalarca hali hazırda teminat ihtiyacı için kullandırılan kredi limitlerinin reel sektör tarafından başka alanlarda kullanımının önü açılmış ve teminat ihtiyaçlarının karşılanması için alternatif ürün sağlanmıştır” dedi.