22.Grup (Bilişim) Meslek Komitesi, kişisel veri işleyen tüm kuruluşların sorumlu olduğu Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) oda üyelerine anlatılmasını önerdi.

Kişisel veri işleyen kurum ya da şirketlerin iş sürekliliğini sağlayabilmeleri için bu verileri koruyabilmesi ve saklayabilmesinin önemi üzerinde duran komite üyeleri, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve bu verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin düzenlenmesi amacıyla yürürlüğe konulan Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK), kişisel veri işleyen tüm kuruluşlar için pek çok sorumluluğu da beraberinde getirdiğini vurguladılar.

Komite üyeleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumluları Hakkında Yönetmelik gereği Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) istisna kapsamına girmeyen gerçek ve tüzel kişiler için kayıt yükümlülüğünün başladığını dile getirdiler.

Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde tüm gerçek ve tüzel kişileri yakından ilgilendiren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) hakkında bir bilgilendirme toplantısı yapılmasını öneren komite üyeleri bu toplantı için KVKK Uzmanı Av. Serhat Turan, KVKK Uzmanı Zeynep Akgiray ve Veri Analitiği Uzmanı Cem Işık’ın davet edilmesini istediler.

Odamıza kayıtlı tüm üyelerin toplantıya davet edilmesini isteyen komitenin bu kararını Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu da olumlu bularak gerekli girişimlere başladı.