21.Grup (Metal, makine ve teknik imalatı) Meslek Komitesi, ATSO Akademi çatısı altında tüm üyelere temel ilkyardım eğitimi verilmesini önerdi. Komite, Çin örneğinde olduğu gibi, ülkemizde de dünya çapında bir ‘Türkiye İhraç Malları Fuarı’ düzenlenmesini önerdi.

Yaşamın içinde çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmanın kaçınılmaz olduğunu, yaşamımızın çeşitli dönemlerinde, bulunduğumuz her ortamda kaza ve hastalanma riskinin bulunduğunu hatırlatan komite üyeleri, bu gibi durumlarla karşılaştığımızda müdahalede bulunanların ilkyardım eğitimi almış olmalarının yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynadığına vurgu yaptılar.

Ülkemizde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımızın yaşamını kaybettiği ya da sakat kaldığını belirten komite üyeleri, bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisinin olamayacağına, olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendilerine ya da başkalarına yapacakları ilkyardım uygulamalarının son derece önemli olduğuna dikkat çektiler.

Temel ilkyardımın, bu konuda eğitim almış kişilerce olay yerinde bulunan malzemelerle ilaçsız olarak yapılan bir uygulama olduğuna vurgu yapan komite üyeleri, günlük hayatta çevremizdeki insanlara ve yakınlarımıza bu tür olumsuz durumlarda yardım edebilmek maksadıyla ATSO Akademi çatısı altında tüm oda üyelerine yönelik temel ilkyardım eğitimi verilmesini istediler.

İHRAÇ MALLARI FUARI

Komite üyeleri, Türkiye’de başta İstanbul olmak üzere birçok ilde irili ufaklı sektörel fuarlar yapıldığı, bunların büyük bir kısmının gerçek manada bir fuar havasından ziyade panayır havasında geçtiğini, dolayısıyla amacına ulaşmadığını, bir çoğunun çok kısır ve yerel kaldığını vurguladılar.

Çin’in Guangzhou şehrinde değişik zaman dilimlerinde ve birçok sektörü kapsayacak şekilde yapılan “Çin Kanton Fuarı”nın dünya çapında bir fuar olduğunun altını çizen komite üyeleri, ülkemizde de devletimizin desteğiyle söz konusu fuar örneğinde olduğu gibi dünya çapında “Tüm Türkiye İhraç Malları Fuarı” adı altında bir organizasyon yapılması gerektiği, bunun içinde ilimizdeki EXPO 2016 alanının veya İstanbul’daki Atatürk Havalimanı alanının kullanılabileceğini önerdiler.

Komite, önerilerinin hayata geçirilmesi maksadıyla TOBB aracılığıyla T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli yazışmaların başlatılmasını istedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerilerini olumlu bularak gerekli girişimlere başladı.