Ülkemiz ekonomisinde önemli yer tutan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere; “KOBİ DESTEK (NEFES) KREDİSİ’’ adı altında Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım ile T.Odalar ve Borsalar Birliği arasında protokol imzalanmış ve projeye Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak kaynak aktarılarak, Odamız üyelerinin krediye erişimi sağlanmıştır.

Bu süreçte;
• Kredi, ilk 6 ay ana para geri ödemesiz, takip eden 12 ay eşit taksitli olmak üzere, toplam 18 ay üzerinden kullandırılacaktır.
• Kredinin brüt faiz oranı aylık % 1,85’dir.
• Anılan bankalarca üyelerimizden %0,03 kefalet başvuru bedeli ve komisyonu dışında, herhangi bir masraf komisyon alınmayacaktır.
• Odamız kredi azami limiti 100 bin TL.’dir.

Bu doğrultuda; üyelerimizin KOBİ Destek (Nefes) Kredisi’ne başvurabilmeleri için öncelikle Odamız Mali İşler Müdürlüğü’nden Odamız faal üyesi olduğuna ilişkin belge almaları gerekmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Detaylı bilgi için:
Mali İşler Müdürlüğü (0.242.314 37 37)