Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan verilere göre Şubat ayında Türkiye genelinde ihracat hacmi 18 milyar 268 milyon $ düzeyinde gerçekleşirken, Antalya düzeyinde ihracat hacmi geçen yılın aynı ayına göre %21,4 oranındaki artışla 168 milyon 379 bin $ olarak gerçekleşmiştir. Buna göre Antalya Şubat ayı ihracatı %26,1 oranında artan Türkiye ihracatının yaklaşık 5 puan altında bir seyir izlemiştir.

Yılın ilk 2 aylık dönemine bakıldığı zaman da tıpkı Şubat ayında olduğu gibi Türkiye ortalamasının altında seyreden Antalya iline ait ihracat artışı, geçen yılın aynı dönemine göre %11,9’luk bir artışla 318 milyon 204 bin $ düzeyinde gerçekleşmiştir.

İhracatın Üçte İkisi, 3 Sektörden

Antalya’nın en yüksek ihracat hacmine sahip ilk 10 sektör incelendiğinde, 2021 yılında ilk 3 sırada yer alan sektörlerin 2022 yılı Şubat ayında da aynı sırada yer aldığı görülmektedir. En fazla ihracatı yapılan ürün gurubu, 57 milyon 030 bin $ ile “Yaş Meyve ve Sebze” olurken, bu ürün grubunu 28 milyon 779 bin $ ile “Madencilik Ürünleri” ve 21 milyon 217 bin $ ile “Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri” izlemektedir.

Antalya’nın toplam ihracatındaki paylara bakıldığında ilk 3 sektörün toplam içindeki payı %64 olurken, “Yaş Meyve ve Sebze” ihracatının toplam içindeki payı tek başına %33,8 düzeyindedir. Ancak bir önceki ay %40 düzeyinde olan “Yaş Meyve ve Sebze” ihracat payı, yaklaşık 7 puan gerileme kaydetmiştir. Bu azalış ağırlıklı olarak Rusya ve Ukrayna pazarına yönelik ihracat gerçekleştiren sektörün, bu ülkelere ihracatında yaşanan düşüşten kaynaklandığı tahmin edilmektedir.

Ukrayna – Rusya Krizi İhracatı Etkilemeye Başladı

Şubat ayında Antalya’nın en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında ilk sırada 14 milyon 561 bin $ ile Almanya yer alırken, Almanya’yı 10 milyon 927 bin $ ile Hollanda, 9 milyon 158 bin $ ile Rusya takip etmektedir.

Ancak Almanya ve Hollanda’ya gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre Antalya ortalamasında veya üzerinde artış gösterirken, Rusya’ya gerçekleştirilen ihracat toplamı %31 oranında azalış göstermiştir.

Ukrayna’ya yapılan ihracat son aylarda ciddi bir ivme kazanmasına rağmen bir önceki ay olan Ocak ayına göre yaklaşık %10 azalışla 8 milyon 910 bin $ olarak gerçekleşmiştir.

Şubat ayının son haftasında başlayan Rusya – Ukrayna savaşı, bu ülkelere gerçekleştirilen ihracatın azalmasında önemli bir rol oynamıştır.

Yine bu dönemde dikkat çeken bir diğer durum ise Çin’e yapılan ihracatın ciddi anlamda gerilemesidir. Öyle ki 2021 yılının Aralık ayında ülkeler bazında ihracatta üçüncü sırada yer alan Çin’e 20,2 milyon $ ihracat gerçekleştirilmişken, Şubat ayında 4,3 milyon $ ihracat gerçekleşmiş ve ilk on ülke arasına girememiştir.

Buna karşılık İtalya ve ABD gibi ülkelere yapılan ihracat artışı ise genel ihracat artış ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

İtalya’ya yapılan ihracat geçen yılın Şubat ayına göre %221 oranında artarak 7 milyon 912 bin $’lık hacme ulaşmıştır. İlk 10 ülke arasında en fazla artış gösteren İtalya’nın ardından ABD %126’lık artış ve 5 milyon 212 bin $ ile ikinci sırada yer almaktadır.

Araştırma ve Ticaret Geliştirme Müdürlüğü