ATSO 36.Grup (Oteller ve benzer konaklama yerleri) Meslek Komitesi, özel öğrenci yurdu olarak faaliyet gösteren yurtların su ve atık su aboneliğinin işyeri olarak değil konut aboneliği olarak yapılması gerektiğini belirterek tarifelerin bu şekilde düzenlenmesini istedi.

Komite üyeleri, grup üyelerinden gelen şikayetleri değerlendirerek, özel öğrenci yurdu olarak faaliyet gösteren yurtların su ve atık su aboneliğinin işyeri statüsüne göre değerlendirildiği, ancak konut aboneliği statüsüne göre değerlendirilmesi gerektiğini bildirdiler.

Özel öğrenci yurdu olarak yürütülen hizmetin amacı ve bu hizmetten yararlananlar açısından bir değerlendirme yapan komite üyeleri, yükseköğrenim gören öğrencilerin barınma ve temizlik ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyet gösteren ve topluca öğrenci ikametine ayrılmış yerlerden olan özel öğrenci yurtlarında kamusal hizmet sunulduğunu, bu nedenle Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlar ile aynı statüde olduğunu ve söz konusu özel öğrenci yurtlarının su ve atık su aboneliğinin konutlara ilişkin tarife statüsünde değerlendirilmesi gerektiğini belirttiler.

Komite, söz konusu önerinin hayata geçirilmesi maksadıyla Antalya Büyükşehir Belediye’ne yazı yazılmasını istedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisine olumlu bularak gerekli yazışmaları başlattı.