ATSO 41.Grup (Gayrimenkul faaliyetleri) Meslek Komitesi, 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programı içinde yer alan “Taşınmaz Değerleme Sistemi” kapsamın-da, gayrimenkul envanterinin tamamlanması, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değeri üzerinden alınması, gayrimenkul vergilendirme sisteminin düzenlenmesi konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu ve konuyla ilgili odamız AR-GE Birimi tarafından bir rapor hazırlanması istendi.

Komite üyeleri yaptığı değerlendirmeler neticesinde, özellikle imar planları ve revizyonlarıyla ortaya çıkan, söz konusu toplu değerleme sistemine yönelik veri ve değerleme standartlarının oluşturulacağı, gayrimenkul sektöründe dengelerin değişeceğini belirttiler.

Taşınmaz Değerleme Sistemi’nin yeniden yapılandırılması ve hukuki, kurumsal ve teknik anlamda sağlıklı işleyen bir değerleme sisteminin tesis edilmesinin önemine değinen komite üyeleri bu bağlamda bir çalışma raporuna ihtiyaç duyulduğu yönünde görüş belirttiler.

Komite, Taşınmaz Değerleme Sistemi konusunda Odamız AR-GE Birimi tarafından bir rapor hazırlanmasını istedi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu komitenin bu isteğine olumlu yanıt verdi.