Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 9.Grup (Tekstil) toplantısında komite üyeleri tarafından 30 Mayıs 2018 tarih 30436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği ele alındı.

Üyeler, Yönetmeliğin ilgili maddesindeki: “Kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık tüketicinin borcuna mahsup edilmek üzere, görevli tedarik şirketi tarafından güvence bedeli olarak alınan nakit ve/veya teminat mektubunu” ibaresinin, ülkemizdeki son ekonomik gelişmeler ve piyasa şartları göz önünde bulundurularak sektör mensuplarını zorladığını ifade ettiler.

Komite üyeleri, güvence bedelinin kaldırılmasının sektöre katkı sağlayacağı yönündeki komite önerisini, TOBB aracılığıyla T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) iletilmesi hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verdiler.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisiyle ilgili gerekli girişimi başlattı.