Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 44.Grup (Mühendislik) Meslek Komitesinin Aralık ayı olağan toplantısında; inşaat ruhsatı alınarak yapılacak projelendirme işlerinin Serbest Müşavirlik Mühendislik Bürosu Tescil Belgesi (SMM) sahibi mimar ve mühendislerce yapıldığını hatırlatan Komite üyeleri, buna karşın sektörde faaliyet gösteren mühendis ve/veya mimarların mesleki uzmanlık ve yeterliliklerine ilişkin bağlı oldukları meslek odasından aldıkları SMM belgelerinin, ilgili idarelerce kontrolünde yetersiz kalındığını bildirdi.

Makine projeleri yapan mühendis grubunun proje çalışmalarında, yangın, klima, havalandırma, soğutma, havuz tesisatı v.b. konulardaki uzmanlık belgelerinin, ilgili meslek odasınca verilen eğitimler sonrasında ayrı ayrı alınıp SMM Belgelerine işlendiği ifade edilirken; proje onay aşamalarında, sadece ilgili mühendisin vermiş olduğu taahhütnamenin dikkate alındığı, SMM belgesinde yazan ve sahip olunan uzmanlık belgelerinin uygunluk kontrollerinin belediyelerce yeteri kadar ya da hiçbir şekilde yapılmadığı ifade edildi.

Bu durumda, ilgili mühendis yapmış olduğu projeye uygun uzmanlık belgesine sahip değilse, vermiş olduğu taahhütnamenin geçerliliğinin kalmadığı gibi ileriki zamanlarda da yapı sahiplerini veya konuya ilişkin kişi ve kurumları hukuki konularda zor durumda bıraktığı belirtildi.

Bu çerçevede, mühendislik faaliyetleri sektöründen Makine Mühendisliği yapan Serbest Müşavirlik Mühendislik Bürosu sahibi mühendislerin inşaat-ruhsat-proje aşamasında SMM belgelerindeki uzmanlık kontrolünün belediyelerce yapılması yönünde, inşaat ruhsatı veren Antalya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün belediyelere bu bilgilendirme talebinin iletilmesi konusunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

ATSO Yönetim Kurulu, komitenin önerisiyle ilgili gerekli girişimleri başlattı.