Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 15.Grup (Tarım ilaçları, gübre ve kimyasallar) Meslek Komitesi Aralık ayı olağan toplantısında sektörel konularda değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda; banka destekleri konusuna değinen Komite üyeleri, devlet bankalarının kredi verme konusunda işi çok sıkı tuttuklarını, kredi çekebilmek için gerekli koşulların sağlanmasına rağmen bazı devlet bankalarının vatandaşa kredi verme konusunda yardımcı olmadığını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faizlerin üç sefer düşürülmesine rağmen özel bankalar tarafından kredi faizlerinin düşürülmediğini dile getirdi.

Hem TCMB’nin faiz indirimine gitmesiyle döviz kurunda yaşanılan yukarı yönlü dalgalanmadan hem de özel bankaların faizleri düşürmemesi sebebiyle büyük bir mağduriyet yaşandığını belirten Komite üyeleri, kur artışları sebebiyle şu an vadeli satışların durduğunu, çeklerin kabul edilmediğini, ödemelerin kesintiye uğradığını bu durumun devam etmesi halinde piyasada ticaretin durma noktasına kadar gelebileceğini ifade ettiler.

Konunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından değerlendirilmek üzere TOBB aracılığı ile BDDK’ya yazılı olarak iletilmesi konusunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

GÜBREDE MALİYET ARTIŞI

Komite üyeleri, döviz kaynaklı fiyat artışları nedeniyle çiftçilerin gübreye erişemediklerini bu nedenle başta buğday olmak üzere mısır, arpa, ayçiçeği vb. ürünlerin ekiminde kullanılan gübrede azaltmaya gittiklerini hatta bu ürünleri ekmekten vazgeçtiklerini, dolayısıyla önümüzdeki yıllarda endüstriyel bitkilerde açık saha sıkıntısının ortaya çıkacağını, yine gübre kullanımının azaltılmasının önümüzdeki sezon ciddi rekolte kayıplarına neden olacağını ifade etti.

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu buğday ve arpa üretiminde meydana gelebilecek rekolte azlığının 2022 yılında ciddi fiyat artışlarına neden olabileceğini dile getiren Komite üyeleri, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda ülkemizin kıtlık durumuyla karşı karşıya kalabileceğini, ayrıca bu durumun Türkiye’nin ithalat faturasının daha da kabarmasına yol açabileceğini, özellikle hammadde sıkıntısı konusunda tarım sektörünün diğer sektörlerden çok daha fazla önem arz ettiğini kaydetti.

Komite ayrıca, firmaların önümüzdeki süreçte yaşanılması muhtemel finansman sıkıntısı konusunu da değindi. Örneğin, önceden 1 milyon TL finansmanla bir iş yapılabilirken emtialarda ve dolarda ki artışla beraber ortaya çıkan çarpan etkisiyle bugün aynı işi döndürebilmek için (kredi ödemeleri, hammadde satın alımı, personel maaşları ve vergi ödemeleri vb. giderlerin karşılanabilmesi) 6 milyon TL gibi bir finansmana ihtiyaç olduğunu belirten Komite üyeleri, şu an da böyle bir kredi limitinin birçok firmada olmadığını, öncelerde böyle kötü durumlarda devlet bankalarının firmalara ciddi desteklerinin olduğunu, devlet bankalarının şu an böyle bir misyonu üstlenmediği gibi kredi limitlerini de %50’lere düşürdüklerini, bu durumun kabul edilemez olduğunu ve limitlerin tekrar güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

Komite üyeleri, ülkemizdeki son ekonomik gelişmeler ve piyasa şartlarından olumsuz etkilenen ticaretin iyileştirilmesine yönelik firmalara, uzun vadeli, 1-2 yılı hiç ödemesiz ve çok düşük faizli KGF destekli kredi çıkartılmasını önerisinde bulundu.

Söz konusu önerinin TOBB aracılığı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazılı olarak iletilmesi hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına oybirliği ile karar verildi. ATSO Yönetim Kurulu, komitenin önerileriyle ilgili gerekli girişimleri başlattı.