48.Grup (Eğitim faaliyetleri) Meslek Komitesi, bazı ilköğretim okullarının bünyesinde hizmet veren Çocuk Kulüplerinin 2023 Eğitim Vizyonuna uymadıkları, amacı dışında faaliyette bulundukları gerekçesiyle denetlenmelerini ve amacına yönelik hizmet vermelerinin sağlanmasını istedi.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi“ hakkında fikir alışverişinde bulunan komite üyeleri, söz konusu yönergenin amacının Bakanlığa bağlı resmî/özel okul öncesi eğitim kurumları ile ilköğretim kurumlarına devam eden çocukların, eğitim saatleri dışındaki zamanlarda ilgi alanlarına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel alanlarda eğitimlerinin ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi olduğunu ifade ettiler.

Ancak, ilimizdeki bazı ilköğretim okullarının bünyesinde hizmet veren çocuk kulüplerinin amacı dışında (okul ders müfredatını işlemek, tekrar ettirmek, ödevleri yaptırmak gibi) faaliyet gösterdikleri yönünde duyumlar alındığını dile getiren komite üyeleri, yönergenin ilgili maddesinde “Çocuk kulübü etkinliklerinde; çocuk/öğrencilerin yaş ve gelişim durumlarına göre geleneksel çocuk oyunları, halk oyunları, güzel sanatlar, beden eğitimi ve spor çalışmaları, değerler eğitimi, yabancı dil, bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları ile gelişim alanlarını destekleyecek benzeri faaliyetler yapılır” denildiğini hatırlattılar.

Çocuklarını sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel alanlarda etkinlik yapmaları amacıyla gönderdikleri çocuk kulüplerinin işleyişinin amacına uygun olmaması nedeniyle velilerin ve öğrencilerin manevi olarak yıprandıklarını ifade eden komite üyeleri, Milli Eğitim Bakan Sayın Ziya Selçuk’un açıklamış olduğu 2023 eğitim vizyonunda zorunlu ders saat ve çeşitlerinin azaltılacağı, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturulacağının yer almasına rağmen bazı çocuk kulüplerinin bahse konu eğitim vizyonuna uymadıklarını söylediler.

Bu kapsamda, amacı dışında hizmet veren çocuk kulüplerinin denetlenmesi ve amacına yönelik hizmet vermesinin sağlanması için çalışma yapılması öneren komite üyeleri, bu çerçevede, bahsi geçen önerinin bir üst yazı ile gereği için TOBB aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığına, bilgi içinse Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne iletilmesini istedi.

BELEDİYE KREŞLERİ

Ülkemiz genelinde pek çok belediyenin bünyesinde kreş müdürlüğü olduğu ve bahse konu müdürlükler tarafından okul öncesi eğitim hizmeti verildiğini hatırlatan komite üyeleri, kişilerin gelişimi bakımından en önemli yılların 0-6 yaş arasını kapsayan okul öncesi yıllar olduğunu ifade ettiler.

İlköğretime başlamadan önceki bu yılların, çocukların bireysel gelişim hızlarının yüksek olması sebebiyle çocukların yakın ilgi ve rehberliğe ihtiyaç duyduklarını ifade eden komite üyeleri, temel bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazanılması ve geliştirilmesinde bireyin ileriki yaşamını etkilemesi nedeniyle de bu yaştaki her çocuğun okul öncesi eğitim alması gerektiğini belirttiler.

Ancak, kırsal bölgeler ve gecekondu yerleşiminin yoğun olduğu bölgelerdeki çocuklar ile ekonomik durumu yetersiz olan binlerce çocuğun okul öncesi eğitim olanaklarından yararlanamadan ilköğretime başladıklarının belirlendiğini vurgulayan komite üyeleri, bu sebeple, belediyeler tarafından verilen okul öncesi eğitim hizmetinin bundan yararlanma imkânı olamayan çocuklara yönelik olması gerektiği ifade ederek, bu konuda çalışma yapılmasını önerdiler. Bu kapsamda, bahsi geçen önerinin bir üst yazı ile TOBB aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına iletilmesi istendi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu komitenin öneri ve isteklerini yerinde bularak gerekli girişimleri başlattı.