46.Grup (Taşıt kiralama ve ilgili hizmetler) Meslek Komitesi, araç kiralama sektöründe yasal boşluk olması ve araç kiralama mesleğinin tanımının olmaması nedeniyle sektörde sorunlar yaşandığını ifade ederek sektörleri için ‘Mesleki Yeterlilik’ hazırlanması için çalışmaların başlatılmasını önerdi.

Öncelikle sektöre yönelik mesleki yeterliliklerin hazırlanması, sonrasında da sektöre yönelik bir yönetmelik hazırlanması yönünde çalışmalara başlanmasının uygun olacağını söyleyen komite üyeleri, bu kapsamda, sektörde çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerinin belirlenmesi için Odamız tarafından “Araç Kiralama Sektöründe Ulusal Mesleki Yeterliliklerin Hazırlanması” talebinin Mesleki Yeterlik Kurumu (MYK)’na bir yazı ile iletilmesi, MYK’dan gelecek olan cevabi yazıya göre de gerekli hazırlık çalışmalarına başlanılmasını istediler.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin istek ve önerisini olumlu bularak gerekli yazışmayı başlattı.