36.Grup (Oteller ve benzer konaklama yerleri) Meslek Komitesi, 12 ay açık olarak hizmet veren şehir otellerinin ‘Turistik işletme’ olarak tanınması ve bir standart getirilmesini istedi.

Komite üyeleri, önceki toplantılarında turizmin başkenti olarak nitelendirilen ilimize dinlenmek, gezmek, özellikle de tatil yapmak için gelen turistlerin genellikle resort tesisleri ya da sahile kıyısı olan bölgeleri seçtiği, sınıflandırmanın da bu tesisler esas alınarak yapıldığından, şehre gelen ve şehir otelini tercih eden misafirler üzerinde yanlış algı oluşturduğu şeklinde değerlendirmelerde bulunduklarını hatırlattılar.

Şehir otelciliğinin teşvik edilmesi ve 12 ay boyunca nitelikli turistler tarafından tercih edilmesi, şehir halkına ve ticaretine katkı sağlamaları amacıyla şehir otelleri için ayrı bir standart çalışması yapılması önerilerini tekrarlayan komite üyeleri, Odamız 43.Grup (Mimarlık faaliyetleri) ve 44.Grup (Mühendislik) meslek komitesi üyeleri ile yapılan ortak toplantıda “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik”i incelediler.

Komite üyeleri, yapılan ortak toplantılar sonucunda çıkan görüşleri şu şekilde açıkladılar:

  1. a) “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik”e Şehir Otelleri tanımının da eklenmesi, tanımlamanın “Yerleşim merkezinde devlet daireleri, finans merkezleri gibi yapıların ve şehir halkının günlük hayatlarında yararlandıkları iş yerlerinin yakın çevrelerinde inşa edilen, şehir merkezinde iş, spor veya kısa süreli konaklama, yeme-içme ve günlük ihtiyaçlarını karşılayan 12 ay açık tesislerdir” şeklinde olması,
  2. b) Oteller başlıklı 19.maddeye “Standart Şehir Oteli” (Üç yıldızlı otel kriterleri ile aynı kriterlere sahip) ile “Birinci Sınıf Şehir Oteli” (Dört yıldızlı oteller ile “r” maddesi hariç aynı kriterlere sahip) ibareleri eklenmeli.

Komite, bahse konu bu önerilerin bir yazı ile TOBB aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmesini önerdi.

TURİZM AJANSI PAYI

Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılması, turizm potansiyelinin ülke ekonomisine kazandırılması, turizm yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, destek ve kaynak sağlamak amacıyla hazırlanan kanunla ‘Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın kurulduğunu anımsatan komite üyeleri, söz konusu kuruluşun ülke turizmine büyük katkılarının olacağı konusunda hemfikir olunduğunu ancak anılan kanun hazırlanırken sektör mensuplarının görüş ve önerileri alınmadığından bazı maddelerde eksiklikler ve yanlışlıkların göze çarptığını dile getirdiler.

Bu kapsamda bazı düzeltmelerin yapılması gerektiğini belirten komite üyeleri, Turizm Payı başlıklı maddede “Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınır” hükmü yer aldığını ancak, konaklama dışındaki diğer gelirlerin kar oranının düşük olması nedeniyle bahse konu maddenin “Alakart yiyecek, içecek, çamaşırhane, hamam, spa vb. diğer gelirler hariç yalnızca konaklama gelirlerinden alınması” yönünde değiştirilmesini önerdiler.

TEMSİLDE ADALET SAĞLANMALI

‘Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi’ başlıklı maddeyi de hatırlatan komite üyeleri, Türkiye turizminin yalnızca resort otellerden oluşmadığını, ajansın bütçesi için belediye belgeli turizm işletmelerinden turizm payı alınmasına rağmen yönetiminde temsil ve seçme hakları olmamasının adil bir uygulama olmadığını dile getirdiler.

Bununla birlikte, geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet ERSOY tarafından basına yapılan açıklamayı hatırlatan komite üyeleri,  belediye belgeli işletmelere de seçme ve seçilme hakkı verilmesi için bakanlık tarafından çalışma yürütüldüğünün ifade edildiğini vurguladılar.

Komite üyeleri, bu kapsamda, belediye belgeli turizm işletmelerine temsil ve seçme hakkı verilmesi amacıyla Bakanlık tarafından yürütülen çalışmanın (belediye belgeli işletmelere de bakanlık belgesi verilmesi) biran önce olumlu yönde sonuçlandırılmasının önemine vurgu yaptılar.

Bu doğrultuda, yukarıda belirtilen konuların ele alınması ve düzeltilmesini isteyen komite, TOBB aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına yazı yazılmasını istedi.

ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI

Grup üyelerinden gelen şikâyetler i değerlendiren komite üyeleri, Kepez İlçesi Kültür Mahallesinde kayıt dışı faaliyet gösteren özel öğrenci yurtların çok fazla olduğuna dikkat çektiler. Bahse konu yurtların “Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği”ne uymadıkları halde internet portalları (yurtlarfiyatlar.com, yurtarama.com gibi) üzerinden reklam verdikleri, afiş ve broşür dağıttıklarını belirten komite üyeleri, konaklama fiyatlarının, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yurtların uygulamış oldukları fiyatların çok altında olması nedeniyle sektörde haksız rekabet ortamı yaşandığını da ifade ettiler.

“Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği”nin bütün hükümlerine uygun bir şekilde faaliyetini sürdüren özel öğrenci yurtlarının maruz kaldığı haksız rekabet ortamının önlenmesi maksadıyla özel öğrenci yurdu adı altında faaliyet gösteren yurtların denetlenmesini isteyen komite üyeleri, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yazı yazılmasını istediler.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin aldığı karar, öneri ve istekleri yerinde bularak gerekli girişimlere başladı.