Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 20.Grup (İzolasyon, seramik ve sıhhi tesisat malzemeleri) Meslek Komitesi Nisan ayı toplantısını online olarak yaptı. Komite üyeleri tarafından, gelişen teknoloji ve küreselleşen dünya ile her alana olduğu gibi muhasebe alanında da birçok yeni uygulamaların getirildiği belirtilerek, teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin muhasebe sistemine en son olarak e-defter ve e-fatura uygulamasını sunduğuna değinildi.


Gelişmiş ülkelerde 2000’li yılların başında uygulanmaya başlanan e-fatura uygulamasının, ülkemizde e-devlet projesi kapsamında 2008 yılında Elektronik Fatura Kayıt Sistemi ile uygulanmaya başlandığını bildiren üyeler, daha sonra belirlenen kriterlere sahip olan mükelleflere e-fatura kullanma zorunluluğu getirildiği, E-devlet projesi kapsamında da e-fatura kullanan işletmelere e-defter uygulamasını kullanma mecburiyetinin konulduğunu hatırlattı.


Toplantıda 19.10.2019 tarihli ve 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ve 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile eDefter, e-Fatura, e-Arşiv uygulamalarına zorunlu geçiş ve uygulama esaslarında önemli değişiklikler yapıldığı da ifade edildi.


Komite üyeleri bu uygulamaya göre:
2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan üyelerimizin 1.7.2020 tarihi ile e-Fatura, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde bu koşulları sağlayan üyelerimizin, ilgili hesap dönemini izleyen yılın 7. ayının başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmelerinin zorunlu olduğunu belirtti.


e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan üyelerin, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen üyelerimiz bakımından izleyen yılın başından itibaren) e-Defter uygulamasına da geçiş yapmak zorunda oldukları hatırlatıldı.
E-fatura ve e-deftere tabi olan üyelerimizin e-arşiv fatura düzenleme yükümlülükleri nedeniyle 01.01.2020 tarihi itibari ile eArşiv Fatura uygulamasına zorunlu olarak geçtikleri de belirtildi.


Komite üyeleri, zorunlu olarak e-Defter, eArşiv ve e-Fatura uygulamasına geçme yükümlülüğüyle oluşan lisans maliyetlerinden (program satın alma, eğitim ve uygulama aşamasında) doğacak mali külfet ile Koronavirüs tedbirleri kapsamında vergi dairelerinde oluşabilecek yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için geçiş sürelerinin ertelenmesini talep etti.
Üyeler, talebin değerlendirilmesi amacıyla TOBB aracılığıyla Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazılması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verdi.


Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu komitenin isteğini yerinde bularak gerekli çalışmayı başlattı.