40.Grup (Sigortacılık) Meslek Komitesi, acentelerin hak ettikleri işlem ücretlerini sağlıklı takip edebilmeleri için sigorta şirketlerinin kullanılan programlara ayrı bir raporlama bölümü açmalarını ve işlem ücretlerinin resmi komisyon gider belgelerinde ayrı bir kalemde belirtmelerini önerdi. Tahsisli plaka kullanan ticari araçların satışında yaşanan sigorta poliçesi yaptırma sıkıntısının giderilmesi için önlem alınması istendi.

Komite üyeleri, Hazine Müsteşarlığının ilgili yönetmeliklerine göre sigorta acentelerine, iptal edilen zorunlu trafik sigortası poliçeleri ile ilgili işlem ücreti ödenmesi konusundaki kararının olduğunu hatırlattı.

 

KOMİSYON AYRI BELİRTİLSİN

Komite bazı sigorta şirketlerinin bu işlem ücretlerini hak edilen komisyonlar içerisinde gösterdiği, bu durumun da söz konusu iptal işlemleri ile ilgili işlem ücretlerinin ödenip ödenmediği hususunda kafa karışıklığına sebebiyet verdiğini vurguladı. Acentelerin hak ettikleri işlem ücretlerini daha sağlıklı takip edebilmeleri ve muhasebe kayıtlarına aktarabilmeleri açısından öncelikle ilgili sigorta şirketlerinin acenteye açık kullanmış oldukları programlarda muhasebe tahsilat bölümünde ayrı bir raporlama bölümü oluşturmalarını isteyen komite, ayrıca ilgili işlem ücretlerinin sigorta şirketlerinin her ay sonu acentelere göndermiş olduğu resmi komisyon gider belgelerinde ayrı bir kalem adı altında açıkça belirtmeleri halinde söz konusu sorunun çözülebileceğini bildirdi.

TAHSİSLİ PLAKALI ARAÇ SATIŞI

Komite, ticari olarak faaliyet gösteren ve tahsisli plaka kullanan müşterilerinin mevcut araçlarını yenilemek istediklerinde öncelikle mevcut araçlarını hususi kullanıma çevirmeleri gerektiğini, bunu yaparken de hem mevcut araçlarını hem de yeni araçlarını muayene istasyonlarında tespit ettirmek zorunda olduklarını hatırlattı. Muayene istasyonları tespit yaparken her iki aracında zorunlu mali sorumluluk sigortasını istediği, dolayısı ile yeni alınan

araca da ayrıca bir sigorta poliçesi düzenlenmesi gerektiği ifade eden komite, düzenlenen yeni poliçede müşterinin hak etmiş olduğu indirim oranı hasarsızlık kademesinin uygulanamadığı ve dolayısı ile indirimsiz ikinci bir poliçe düzenlemek zorunda kalındığını dile getirdi.

Çoğu kez bu işlemlerin aynı gün içinde yapılamadığından, mükerrer poliçe uygulamasından da faydalanılamadığı belirten komite, bahsedilen bu sebeplerle oluşan mağduriyetlerin önlenmesi ve hatalı işlemlerin önüne geçilmesi adına, bu tür tahsisli plakalarda yapılan işlemlerde mevcut araçlarda grup kodu değişikliği yapıldığı anda hasarsızlık kademesinin yeni araca uygulanabilmesine olanak sağlanması yada mükerrerden iptallerde en az 1 haftalık bir süre tanınmasının yeni yapılan poliçelere indirimin uygulanmasına imkan sağlayacağı ve mağduriyetlerin önüne geçileceğine dikkat çekti. Komite, dile getirdikleri öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemelerin ve çalışmaların yapılması maksadıyla TOBB Sigortacılık Müdürlüğü aracılığıyla Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde girişimlerde bulunulmasını istedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin öneri ve isteklerini yerinle bularak gerekli girişimlere başladı.