ATSO 48.Grup (Metal, makine ve teknik imalatı) Meslek Komitesi, B (otomobil) sınıfı sürücü belgesini BE (Römorklu otomobil) sınıfı sürücü belgesine dönüştürecek olanlardan alınan yüksek harç alınmasının yanlış olduğunu vurgulayarak bu uygulamanın düzeltilmesini istedi.

Komite, sektör mensubu üyelerden gelen şikayetleri değerlendirdi. Söz konusu şikayetlerde, B (otomobil) sınıfı sürücü belgesi olup da BE (Römorklu otomobil) sınıfı sürücü belgesine dönüştürecek olan kursiyerlerden 01.04.2018 tarihine kadar B sınıfı sürücü belgesi harcı alınmaktayken, bu tarihten sonra Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinde C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE sınıflarına ait olan daha yüksek harcın alınmaya başlandığını belirten komite, 29 Aralık 2017 tarihli 80 no.lu Genel Tebliğ ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 75. Maddesinin (f) bendi gereğince BE sınıfı harç ücretinin B sınıfı harç ücreti kadar alınması gerektiğini öne sürdü.

Komite, uygulamada yapılan yanlışlığının ivedilikle düzeltilmesi maksadıyla TOBB aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne yazı yazılmasını istedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu komitenin önerisi için gerekli girişimlere başladı.