Odamız 1.Grup (Bitkisel üretim faaliyetleri ve destekleyici hizmetler) Meslek Komitesinin Nisan ayı toplantısında, Covid-19 salgının etkisinin azaltılmasına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde süs bitkileri alımlarının da durduğu, öngörülemeyen pandemi nedeniyle özellikle süs bitkisi üreticilerinin emek ve yatırımlarının boşa gittiği ifade edilerek, yaşanan sıkıntıların giderilmesi konusunda ilgili Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunulması önerilmişti.

Bu kapsamda, Odamızca yapılan girişimler sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nden alınan 22.05.2020 tarih ve E.1394413 sayılı cevabi yazıda; pandemi sürecinde oluşan sıkıntıları azaltmak ve sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak adına Bakanlık tarafından sektörde faaliyet gösteren firmaların banka kredilerinin faizsiz olarak ertelenmesi ve faiz indirim oranlarının azaltılmasına, sektörün Covid-19 sebebiyle yaşadığı sıkıntılar göz önüne alınarak mücbir sebep kapsamına alınmasına ve sektöre yönelik KDV oranlarında indirime gidilmesine yönelik girişimlerin başlatıldığı bildirilmiştir.

Sektörde faaliyet gösteren perakendeciler ile görüşüldüğü ve düzenlenecek kampanyalarla sektördeki pazarlama sorununun çözümüne yönelik katkı sağlamalarının talep edildiği, bu doğrultuda da ilk çalışmanın “Anneler Günü” kapsamında yapıldığı belirtilmiştir.

Halihazırda üretilmiş olan materyalin değerlendirilebilmesi amacıyla 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin imkanları dahilinde illerin pazaryerlerinde ayrı bir yer tahsis edilmek suretiyle süs bitkilerinin satışına izin verilmesiyle ilgili gerekli çalışmaların yapılması konusunda talimatlandırıldıkları ifade edilmiştir.

Sektördeki zarar ve ziyanın tespiti ile ilgili olarak İl ve İlçe Hasar Tespit Komisyonları tarafından gerekli hasar tespitlerinin yapılabilmesi için de çalışmaların başlatıldığı bildirilmiştir.

Sektör mensubu üyelerimizin bilgi ve dikkatlerine sunulur.