35.Grup (Taşımacılık) Meslek Komitesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre 1 Ocak 2020 tarihinde sona erecek olan 3’er aylık takograf verilerinin bildirilmesi hükmünün uygulanmaması için ek uzatma süresi verilmesini istedi.

Komite üyeleri, Resmi Gazetede yayımlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliği”  40.maddesinin 31.fıkrasında “Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivlemek ve bu veriyi ayda bir defa Bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine göndermek zorundadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine her taşıt için 2 uyarma verilir” hükmünün yer aldığını bildirdiler.

Bununla birlikte, 31.12.2018 tarihinde Resmi Gazetenin 4. mükerrer sayısında yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Takograf Uygulamasına İlişkin Geçiş Hükümleri Başlıklı Geçici 3. Maddesi ile yukarıda bildirilen “Karayolu Taşıma Yönetmeliği”nin 40.maddesinin 31. fıkrasının 1.1.2020 tarihine kadar uygulanmaması hükmünün getirildiğini hatırlatan komite üyeleri, bahsi geçen tarihin uzatılmasını istedi.

Söz konusu talebin TOBB’a bir yazı ile iletilmesini isteyen komitenin bu önerisini Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu yerinde bularak gerekli yazışmayı başlattı.