10.Grup (Deri kürk ve ayakkabı) Meslek Komitesi, KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansman sorunlarının giderilmesi amacıyla hayata geçirilen ve birçok şirkete can suyu olan Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerinin, geri ödemelerinde temerrüt faiz oranın üst sınırının belirlenmesini önerdi. Komite ayrıca 19 ilde izni verilen endüstriyel kenevir üretiminin Antalya’da da yapılabilmesi için girişimde bulunulmasını ve kenevir konusunda bir rapor hazırlanmasını istedi.

Komite üyeleri, bankalardan finansman sağlamada özellikle Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) önemli derecede teminat sorunları ile karşı karşıya kaldığı, KOBİ’ler başta olmak üzere şirketlerin karşılaştığı teminat sorununa Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle çözüm sağlanabildiğini ifade ettiler.

KGF’nin, KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere verdiği kefalet ile bu işletmelerin daha fazla banka kredisi kullanabildiği, ayrıca uzun vadeli kredilerden küçük işletmelerin de yararlanabildiğini belirten komite üyeleri, yürürlüğe giren bir Cumhurbaşkanlığı Kararıyla, KGF kredilerine daha önceki düzenlemelere ek olarak bir çok kolaylaştırıcı düzenlemeleri berberinde getirdiğini, firma bütçelerinin temelden sarsıldığı bu dönemde kredilerin geri ödemesinin neredeyse imkansız hale geldiğini, banka borçlarını ödeyemeyen ve yapılandırmaya giden bazı firmaların temerrüte düştüğünü, bu firmalara bankalar tarafından yüksek oranlarda temerrüt faizi uygulandığını dile getirdiler.

Komite, KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansman sorunlarının giderilmesi amacıyla hayata geçirilen ve birçok şirkete can suyu olan Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerinin, geri ödemelerinde temerrüt faiz oranının üst sınırının belirlenmesini önerdi, bu maksatla TOBB aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazılmasını istedi.

KENEVİR ANTALYA’DA DA ÜRETİLMELİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kenevir üretimi hakkında yaptığı açıklama ile 2019 yılında bu konuda bazı adımların atılacağının sinyalinin verildiğini dile getiren komite üyeleri, endüstriyel bir bitki olan kenevirin ilaç, kâğıt, inşaat, kozmetik, ahşap, yakıt, ayakkabı, kumaş, gıda ve yem sanayi alanlarından otomotiv sektörüne kadar oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olduğuna değindiler.

Sanayide kenevirin kullanılması gereken alanlarda bunun ithal ürünlerle yapıldığı, 2017 yılına kadar büyük oranlarda kenevir ithal edilirken 2018’de döviz kurlarındaki artış nedeniyle kenevir ithalatının önemli ölçüde azaldığı ve böylelikle bu konuda ülkenin dışa bağımlılığının gün yüzüne çıktığı ifade eden komite üyeleri, ‘Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü’ hakkındaki yönetmelik kapsamında Türkiye’nin 19 ilinde (Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerinde ve bu illerin bütün ilçelerinde) endüstriyel kenevir üretimine izin verilmesine karşın, üretimin son yıllarda yok denecek kadar azaldığının belirlendiğini hatırlatarak, dünyada 36 ülkede üretimi yapılan endüstriyel kenevirin, büyük bir küresel pazara sahip olduğu ifade ettiler.

Bu denli yararlı ve ekonomik getirisi yüksek bir bitki olan endüstriyel kenevirin Antalya’da üretiminin ülke ekonomisine ve üreticiye ciddi anlamda katkı sağlayacağını ifade eden komite üyeleri, kenevir üretimine ilişkin politikaların yeniden şekillendiği bu günlerde, kenevir yatırımcısı için üretiminden pazarlanmasına kadar birçok belirsizliğin olduğunu da dile getirdiler.

Komite, yatırımcısını bilgilendirmek ve belirsizlikleri gidermek ve maksadıyla odamız Arge ve Girişimcilik Müdürlüğü tarafından endüstriyel kenevirin üretimi, pazarlanması, ithalatı, ihracatı ve 2019 yılı çalışmaları çerçevesinde gelinen sürece dair bir araştırma yapılmasını, bu araştırmanın raporlanarak 2019 yılı sonunda komite üyelerine verilmesini önerdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin öneri ve isteklerini olumlu bularak gerekli girişimlere başladı.