ATSO 11.Grup (Orman ürünlerinin işlenmesi ve ticareti) Meslek Komitesi, Temmuz ayı olağan toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

Toplantıda; Koronavirüs salgını nedeniyle alınan istihdam tedbirleri kapsamında 01.07.2020 tarihinden itibaren başlamak üzere,
30.06.2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2706 sayılı
Cumhurbaşkanlığı kararı gereği yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeni ile dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma
ödeneğinin süresinin bir (1) ay uzatıldığı hatırlatıldı.

Bu karara göre; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2’nci maddesi ile geçici 23’üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Covid-19 nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla, kararın yayımlanma tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten iş yerleri bakımından 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, bu kararın yayımlandığı tarihte kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerleri
bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere bir ay uzatıldığı bildirildi.

Komite üyeleri, mevcut uygulamanın, 30 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerlerini kapsadığını, bu tarihten sonra kısa çalışma başvurusunda bulunmamış olan iş yerleri için yeni bir başvurunun söz konusu olmayacağını belirterek, pandemi sürecinin devam ettiğini, ticari hayatın henüz normale dönmediğini, mali durumu sonradan bozulan ve kısa çalışma ödeneğine ihtiyacı olan firmaların da bulunduğunu, dolayısıyla bu uygulamanın yeni başvuruları da kapsayacak şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Komite üyeleri, önerinin değerlendirilmesi ve gerekli girişimlerde bulunması maksadıyla TOBB aracılığı ile Aile Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı’na yazı yazılması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisi üzerine gerekli girişimleri başlattı.