ATSO 18.Grup (Plastik, kauçuk ve alüminyum ürünleri) Meslek Komitesi,
Temmuz ayı olağan toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi. Toplantıda, borçlarını ödemede zorlanan şirketlerin bir kısım borçlarından kurtularak ödeyebilir duruma getirilmeleri için yeni bir uygulamaya ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Komite üyeleri, 2018 Ağustos ayında yaşanan döviz krizi nedeniyle bir çok
şirketin art arda konkordato ilan ettiğini, Ticaret Sicili Gazetesi’nden derlenen verilere göre, konkordato sayısının 2019 yılında 899 olduğunu ifade etti. 2018 Aralık’ta yapılan yasal düzenleme ile hem konkordato şartlarının zorlaştırılması, hem de özellikle küçük şirketlerin konkordato
ilan edecek maddi güce sahip olamaması nedeni ile bir çok firmanın iflas ettiği belirtildi.

Toplantıda; konkordato ilan etmek için gerekli şartları taşıyamayan firmaların faaliyetlerine devam edebilmeleri ve ticari varlığını sürdürmeleri için konkordato benzeri bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu
vurgulandı.

Komite üyeleri; bu kapsamda, vadesi geldiği halde borçlarını ödeyemeyen, ancak ticari hayatı devam eden gerçek ve tüzel kişiler için yeni bir sistem oluşturularak, şirket adına bir fon hesabı açılması, şirket gelirlerinin bu hesapta birikmesi, gelirlerin bir kısmının şirketin ticari faaliyetine devam edebilmesi için kullanılarak artan kısmın alacaklılara ödenmesi, ilgili hesabın bir kayyum tarafından yönetilmesine yönelik yasal düzenleme yapılması önerisinde bulundu.

Önerinin hayata geçirilmesi amacıyla TOBB aracılığıyla Ticaret Bakanlığı’na yazı yazılması konusunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisi üzerine gerekli girişimleri başlattı.