15.Grup (Tarım ilaçları, gübre ve kimyasallar) Meslek Komitesi, ihracat ve ithalat yapan sektör temsilcilerinin döviz kuru artışından ötürü finansal risk altında olduğunu bildirdi. İthal tarımsal hammadde sıkıntısı nedeniyle üretimde düşüşün yaşanabileceğini ve ihracatın da azalacağını vurgulayan komite, alınabilecek acil önlemleri belirledi.

Döviz kurlarında yaşanan artışın ihracat ve ithalat yapan firmaların rekabet güçleri üzerinde doğrudan etkili olduğunu dile getiren komite, ithalata bağımlı bir üretim modeli içindeki tarım sektöründe döviz kurlarının, firmalar açısından hayati bir öneme sahip olduğunu, kur artışının, satış gelirleri, işçilik maliyetleri, hammadde maliyetleri, finansal maliyetler, fiyatlama, rekabet ve piyasa payı gibi birçok unsurun temel belirleyicisi olduğunu hatırlattı.

KUR BASKISI

Komite üyeleri yaptığı değerlendirmede yemden zirai ilaçlara, enerji maliyetlerinden gübreye kadar neredeyse her kalemde ciddi fiyat artışlarının olduğunu, bu bağlamda, kur artışının ithalata bağımlı bir tarımsal üretimde hem üretici hem de tüketici açısından büyük bir baskı yarattığını ve son dönemde gübre fiyatlarına ardı ardına gelen zamların da çiftçinin ana sıkıntısını oluşturduğunu dile getirdiler. Gübre sektöründe kullanılan hammaddelerin % 90’ı, örtü altı üretimde kullanılan tohumların % 60’ının ithal edildiği bilgisi paylaşan komite, artan maliyetlerle tarımsal üretimde düşüşün kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Aynı zamanda üreticinin de ciddi şekilde artan ithal girdi maliyetleri karşısında eli kolu bağlı şekilde sıkıntılı bir süreç yaşadığı ifade edildi.

İthalat yapan firmaların Ekim ayı sonrası tüm siparişlerini, üretim yapan firmaların ise tüm yurtdışı hammadde siparişlerini ciddi oranda azaltma veya iptal etme yoluna girdikleri bilgisini de paylaşan komite üyeleri, söz konusu hammaddelerin yurtiçinde üretimi olmadığı için kısa sürede tedarik etmenin de mümkün olmayacağı belirttiler.

Dolayısıyla, ilerleyen dönemlerde, gübre tedariki ile ilgili problemlerin kaçınılmaz olduğu dile getiren komite, özellikle ülkemiz için çok önemli değere sahip ve ihracat potansiyelimiz olan ürünlerde ciddi miktarda rekolte kaybı, raf ömrü ve kalite problemlerinin ortaya çıkacağı bunun da tarım ürünü ihracatı yapan firmaların zarar etmesine ve ciddi imaj kaybetmesine sebebiyet vereceğini bildirdi.

FİNANSAL DESTEK

Komite üyeleri, sektörde finansal destek ihtiyacının hat safhada olduğunu vurguladılar.

Buna göre;

a) Sektöre yönelik mevcut kredilerin yeniden yapılandırılması, kur artışı dikkatte alınarak revize edilmesi,

b) Düşük faizli ve uzun vadeli krediler kullandırılması,

c) Bilanço dönemi öncesi, dönem faizlerinin ertelenmesinin faydalı olabileceği yönünde görüş belirtmişlerdir.

Bu çerçevede, meslek komitesi önerisinin hayata geçirilmesi maksadıyla

TOBB aracılığıyla Ekonomi Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması istendi.

 

KAÇAK GÜBRE ÜRETİMİ

Komite üyeleri, grup üyelerinden gelen şikayetleri değerlendirdi ve sektörde merdiven altı gübre üretiminde artış gözlemlendiği bildirdiler. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, ekonomide yaşanan sıkıntıların derinleştiği, maliyetlerin artışıyla birlikte kayıtdışı ve merdivenaltı üretim yapan firmaların haksız rekabete neden olduğu belirten komite, gübre üretiminde standart dışı ürünlerin sadece tabelası olan ama fiilen ortada bulunmayan firmalar tarafından piyasaya sürüldüğü dile getirerek, denetimlerin arttırılmasını önerdi. Bu çerçevede Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yazı yazılması önerildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerileri ve isteklerini yerinde buldu ve gerekli yazışmaları başlattı.