17.Grup (İlaç ve tıbbi malzeme) Meslek Komitesi, dövizde yaşanan dalgalanma ve kur farkından dolayı ilaç ve tıbbi malzeme sektöründe faaliyet gösteren üretici, ihracatçı ve ithalatçı firmaların mağduriyetlerinin arttığını bildirdi. Sektör mensuplarının, Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alım yapan kurum ve kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler ya da üniversite hastanelerinin ihalelerine döviz kurunun düşük olduğu zamanda girdikleri ve bu doğrultuda sözleşme yaptıklarını belirten komite, geçtiğimiz günlerde döviz kurunun aniden yükselmesiyle birlikte daha önce ihalesini alıp sözleşmesini yaptıkları ürünlerin maliyetinin de oldukça yükseldiği, taahhüt edilen ve ithalat yoluyla tedarik edilecek ürünlerin fiyatların neredeyse üç katına çıktığını vurguladı.

Bu nedenle, daha önce sözleşmesi yapılmış, ancak maliyet artışı nedeniyle üretim safhasında ya da ithalat sürecindeki ürünlerin teslimatının mümkün olmadığını bildiren komite, teslimat yapılamaması ya da geciktirilmesinin de, ithalatçı ve üretici firmaların ihale yasaklısı durumuna düşmesine neden olacağını hatırlattı. Ayrıca, birçok üreticinin ve ithalatçının

işçi çıkarmak zorunda kaldığı, sicillerinin bozulduğu ve bankalardan kredi alamadıkları için ekonomik anlamda çok ciddi mağduriyet yaşandıklarını belirten komite üyeleri bu bağlamda, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe faaliyet gösteren firmaların yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla alınabilecek önlemleri de şöyle sıraladılar:

* Dövizde yaşanan kur farkından kaynaklı kan ürünü ilaçların fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Bu ilaçlarda taahhüdü olan ecza depoları taahhütlerini yerine getirmekte zorlanıyor. Fiyatlandırması bu grupta yer alan ilaçların taahhüdüyle ilgili bakiye siparişlerin iptalini yoluna gidilmesi ve şartnamelerde istenilen %20 mal alım artırımların yapılmamalı,

* Döviz kuru artışından önce Kamu İhale Kanununa tabi kurumların ihalesini alıp sözleşme yapan firmaların ihaleden yasaklı duruma düşmemeleri için sözleşmeye konu mal teslimat sürelerinin makul süreye uzatılması ve ihale sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerinin piyasa şartları dahilinde ertelenmesi, ihale sözleşme taahhütlerinin geçici süreyle askıya alınması, ekonomik şartlar düzelinceye kadar Kamu İhale Kurumu yasağının geçici süreyle kaldırılması için gerekli önlemler alınmalı,

* Mevcut SUT fiyatları güncellenmeli,

* Tıbbi cihaz ve ilaç fiyat tespitinde kullanılan döviz kurunun güncel kur seviyesi de gözetilerek, fiyatları iyileştirilmeli,

* Tedarikçi firmaların gecikmiş alacaklarının ödemeleri en kısa sürede yapılmalı,

* Kamu ıskontolarının sıfırlanması, ıskontosu sıfır olan ürünlerde değişen ekonomik koşullar gözetilerek fiyat düzenlemesi yapılmalı,

* Mevcut ekonomik durumun mücbir sebep kabul edilerek, sözleşmesi yapılmış ihalelerin güncel döviz kurlarına göre revize edilmeli,

* %20 mal alım artışlarının, yeni fiyatlarının yürürlüğe girmesinden önce talep edilmemeli ve mücbir sebep kapsamında düzenlenmeli,

* Değişen ekonomik koşulların mücbir sebep oluşturulması nedeniyle, ihale şartlarını yerine getiremeyen firmaların cezai şart uygulamasından muaf tutulmalı. Komite söz konusu önerilerin hayata geçirilmesi maksadıyla TOBB aracılığıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na iletilmesini istedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin bu isteğini dikkate alarak gerekli yazışmalara başladı.